Rada Europy - cele, kompetencje, zadania

Rada Europy rozpoczęła swoje działanie w 1949 r. jako międzynarodowa organizacja rządowa. Utworzyło ją 10 państw: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Szwecja, Norwegia, Niemcy i Włochy poprzez podpisane tzw. Traktatu Londyńskiego.

Rada Europy powstała jako wyraz powojennych dążeń integracyjnych w Europie, w których widziano sposób odbudowy zniszczonego wojną kontynentu i zapobieżenia ewentualnym konfliktom w przyszłości. Rada Europy była więc jednym z pierwszych kroków ku realizacji wizji W. Churchilla utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”.

Kształt Rady Europy jako organizacji międzynarodowej został ustalony podczas kongresu w Hadze, który odbył się w 1948 r. Głównym tematem kongresu były kwestie związane z integracją europejską, stąd też wydarzenie to zaowocowało decyzjami, jakie przez kolejne lata wpływały – w sferze społecznej, kulturalnej i ekonomicznej na proces jednoczenia się Europy.

Rada Europy - cele

1. troska o przestrzeganie praw człowieka,
2. promowanie demokracji,
3. troska o umacnianie dziedzictwa kulturowego krajów europejskich,
4. przestrzeganie prawa,
5. tworzenie forum dyskusji na bieżące ważne tematy (m.in. dotyczące aktualnych problemów takich jak kwestie migracyjne, przestępczość itp.)

Siedzibą Rady Europy jest Strasburg.

Koniecznie należy pamiętać o tym by nie mylić Rady Europy z instytucjami Unii Europejskiej, a szczególnie Radą Europejską – są to dwie zupełnie różne instytucje.

Polecamy również:

  • Warunki członkostwa i członkowie Rady Europy

    Rada Europy jest organizacją zrzeszającą obecnie 47 krajów. W momencie zakładania organizacji miała ona dziesięciu członków: Belgię, Danię, Francję, Holandię, Luksemburg, Irlandię, Szwecję, Norwegię, Włochy i Wielką Brytanię. Aktualnie oprócz państw europejskich do Rady Europy należą... Więcej »

  • Organy Rady Europy - WOS

    Do najważniejszych organów Rady Europy należą: 1. Komitet Ministrów – organ składa się z ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich Rady Europy (czyli 47 krajów) albo zastępców ministrów. Do formalnych spotkań Komitetu dochodzi dwa razy w roku,... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 2 + 2 =
Paulina
2020-04-18 09:07:19
Uwaga! Niemcy nie są państwem załozycielskim! RFN dołączyła do RE w 1950 roku! Zamiast Niemiec, jako państwo zalożycielskie powinna być nieuwzględniona Wielka Brytania (jej premier uważany jest za pomysłodawcę - poniekąd)
Nacho13
2019-04-01 11:24:49
Organizacja powstała w w wyniku podpisania przez państwa założycielskie traktatu nazwanego (od miasta w którym takowy podpisali) londyńskim to jakim cudem autor nie uwzględnia Wielkiej Brytanii w liście państw założycielskich? Raczej marne opracowanie.
10Q
2017-05-18 19:32:39
:)
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43
ok
• 2024-05-20 16:01:25