Przestępczość - definicja, w Polsce, statystyki

Zjawisko przestępczości jest bardzo zróżnicowane, ponieważ dotyczy zarówno przestępstw przeciwko osobie, przeciwko mieniu, jak i tzw. przestępstw białych kołnierzyków i korporacji (np. defraudacje finansowe, hakerstwo itp.) Każde z rodzajów przestępstw posiada inne przyczyny i charakterystyki – ich nasilenia zmieniają się także, zależnie od posiadanych możliwości, szczelności zabezpieczeń itp.

Przestępczość - w Polsce

Wskaźniki przestępczości są w Polsce wyższe w miastach, gdzie występuje większa anonimowość społeczna, a tym samym – większa pewność sprawcy na pozostanie niezłapanym. W miastach brak jest także kontroli społecznej, której nacisk mógłby zadecydować o rezygnacji z działań przestępczych. W mniejszych miejscowościach i na wsiach, gdzie ludzie dobrze się między sobą znają i panuje wysoka kontrola społeczna przestępczość jest dość rzadkim zjawiskiem.

Przestrzeń Polski jest zróżnicowana pod względem nasilenia zjawisk przestępczych. Na podstawie ilości dokonywanych przestępstw szacuje się, że ich największa liczba występuje na Górnym Śląsku – wynika to z dużej ilości sąsiadujących ze sobą miast dużych i średnich, które od lat 90. borykają się z wieloma problemami ekonomicznymi oraz procesem depopulacji.

Posługując się danymi policji za rok 2012 można stwierdzić, że obecnie wyraźnie spada liczba przestępstw kryminalnych, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności sprawców.

Warto zaznaczyć, że bardzo trudne jest porównywanie statystyk przestępczości pomiędzy różnymi krajami, co wynika z odmiennych definicji/zakresów poszczególnych przestępstw.

Polecamy również:

  • Przemoc domowa - definicja, w Polsce, statystyki

    Przemoc domowa (także przemoc w rodzinie) jest zjawiskiem, w którym jeden z członków rodziny (rodzic, dziecko, dziadkowie itp.) stosuje przemoc fizyczną lub innych form (np. słownych, tzn. gróźb) w celu wyrządzenia krzywdy fizycznej bądź psychicznej innej osobie. Celem stosowania przemocy... Więcej »

  • Alkoholizm - definicja, w Polsce, statystyki

    Alkoholizm jest chorobą, w której dana osoba pije nadmierne ilości alkoholu i jest od niego uzależniona w sposób fizyczny i psychiczny. Alkoholizm jest przykładem patologii społecznej, która choć najbardziej dotyczy osoby bezpośrednio chorej, oddziałuje także na szerszą grupę społeczną, przede... Więcej »

  • Narkomania - definicja, w Polsce, statystyki

    Zjawisko narkomanii można opisać jako długotrwałe zażywanie leków lub środków uzależniających (np. leków uspokajających czy oczywiście samych narkotyków), które prowadzi do silnego uzależnienia fizycznego i psychicznego, konieczności systematycznego zwiększania dawki. Uzależnienie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23