Zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

Określ czy poniższe zdania pojedyncze są rozwinięte czy nierozwinięte.

 1. Ola maluje.
 2. Agnieszka ładnie zatańczyła.
 3. Przybiegł wysoki chłopak.
 4. Marek wsiadł do samochodu.
 5. Zasnął.
 6. Iza usiadła.
 7. Karol zamknął drzwi.
 8. Jola zdrzemnęła się.
 9. Irek myje zęby.
 10. Siedemnastoletnia Kasia ciężko choruje.

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
21.03.2020 09:43

Zdania pojedyncze dzielą się na rozwinięte i nierozwnięte. Nierozwinięte to takie, które posiadają tylko orzeczenie lub tylko podmiot i orzeczenie. Rozwinięte to takie, które prócz podmiotu i orzeczenia zawierają co najmniej jedno określenie lub jakieś uzupełnienie wiadomości o podmiocie czy orzeczeniu.

 1. Nierozwinięte (tylko podmiot i orzeczenie)
 2. Rozwinięte (bo mamy określenie: ładnie)
 3. Rozwinięte (bo mamy określenie: wysoki)
 4. Rozwinięte (bo mamy uzupełnienie: do samochodu)
 5. Nierozwinięte (bo tylko orzeczenie)
 6. Nierozwinięte (bo tylko orzeczenie i podmiot)
 7. Rozwinięte (bo mamy uzupełnienie: drzwi)
 8. Nierozwinięte (bo tylko podmiot i orzeczenie)
 9. Rozwinięte (bo uzupełnienie: zęby)
 10. Rozwinięte (bo mamy określenia: siedemnastoletnia, ciężko)

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza