Przemoc domowa - definicja, w Polsce, statystyki

Przemoc domowa (także przemoc w rodzinie) jest zjawiskiem, w którym jeden z członków rodziny (rodzic, dziecko, dziadkowie itp.) stosuje przemoc fizyczną lub innych form (np. słownych, tzn. gróźb) w celu wyrządzenia krzywdy fizycznej bądź psychicznej innej osobie. Celem stosowania przemocy fizycznej (warto podkreślić, iż jest ona zjawiskiem intencjonalnym) jest podporządkowanie swojej ofiary i kontrolowanie jej.

Przemoc domowa jest patologią społeczną, zjawiskiem powodującym ogromne spustoszenie emocjonalne ofiar (w tym także dzieci), ogromne szkody społeczne. Konieczne jest reagowanie na wszelkie jej przejawy i zapewnienie odpowiedniej opieki dla jej ofiar.

Ważnym aktem prawnym dotyczącym prewencji przemocy domowej jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

Przemoc domowa w Polsce (i każdym innym kraju) jest bardzo trudna do oszacowania, ponieważ odbywa się najczęściej za zamkniętymi drzwiami domu, a jej sprawcy często zachowują się w normalny sposób podczas obecności osoby trzeciej. Warto także podkreślić, że bardzo wiele ofiar przemocy domowej nie decyduje się na postawienie sprawcy przez sądem czy interwencję policji, ponieważ wiąże się z poczuciem winy, wstydem itp.

Polecamy również:

  • Alkoholizm - definicja, w Polsce, statystyki

    Alkoholizm jest chorobą, w której dana osoba pije nadmierne ilości alkoholu i jest od niego uzależniona w sposób fizyczny i psychiczny. Alkoholizm jest przykładem patologii społecznej, która choć najbardziej dotyczy osoby bezpośrednio chorej, oddziałuje także na szerszą grupę społeczną, przede... Więcej »

  • Narkomania - definicja, w Polsce, statystyki

    Zjawisko narkomanii można opisać jako długotrwałe zażywanie leków lub środków uzależniających (np. leków uspokajających czy oczywiście samych narkotyków), które prowadzi do silnego uzależnienia fizycznego i psychicznego, konieczności systematycznego zwiększania dawki. Uzależnienie... Więcej »

  • Przestępczość - definicja, w Polsce, statystyki

    Zjawisko przestępczości jest bardzo zróżnicowane, ponieważ dotyczy zarówno przestępstw przeciwko osobie, przeciwko mieniu, jak i tzw. przestępstw białych kołnierzyków i korporacji (np. defraudacje finansowe, hakerstwo itp.) Każde z rodzajów przestępstw posiada inne przyczyny i... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43