Patologie społeczne - definicja, w Polsce

Pojęciem patologii społecznej określamy różnego rodzaju zachowania, które w wyraźny sposób odbiegają od przyjętych w danym społeczeństwie norm i wartości uznanych za właściwe. Do patologii społecznych zaliczamy m.in. alkoholizm, narkomanię, przestępczość, różnego rodzaju dewiacje seksualne, także przemoc domowa.

Patologie społeczne – ich źródła, przejawy i sposoby ich niwelowania – były badane i analizowane przez wielu badaczy, którzy wskazywali na wiele zróżnicowanych teorii przyczyn powstawania patologii społecznych. Ogólnie można powiedzieć, że patologie te powstają w wyniku niedostosowania społecznego jednostki i poszukiwaniem przez nią sposobów radzenia sobie z rzeczywistością, otaczającym ją światem, problemami, poszukiwaniem akceptacji społecznej.

Koniecznie należy podkreślić, że patologie społeczne oddziałują zarówno na jednostkę, jak i na grupę społeczną, najczęściej najbliższe otoczenie.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym jest procesem bardzo długotrwałym, często mało efektywnym i – koniecznie – wymagającym współpracy bardzo wielu instytucji. Żeby całkowicie zlikwidować patologie społeczne konieczna jest likwidacja ich źródeł, jest to jednak właściwie niemożliwe do zrealizowania, ponieważ nie da się szybko usunąć nierówności społecznych, bezrobocia itp.

Polecamy również:

  • Patologie społeczne - przyczyny, skutki

    Z związku z wieloma negatywnymi konsekwencjami patologii społecznych, badacze od wielu lat starali się znaleźć ich przyczyny – znajomość czynników sprzyjających patologiom może pomóc w ich ograniczaniu i niwelowaniu. Więcej »

  • Sposoby zwalczania patologii społecznych - charakterystyka, w Polsce - WOS

    Patologie społeczne mają swoje źródła w dysfunkcyjnych rodzinach, sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostki, jej najbliższym otoczeniu, doświadczeniu itp. W związku z tym bardzo trudno mówić o skutecznych sposobach zwalczania patologii społecznych, a jeszcze lepiej – o ich przeciwdziałaniu. Więcej »

  • Rodzaje patologii społecznych

    Patologie społeczne możemy podzielić na patologie o wymiarze jednostkowym i grupowym. Te pierwsze najsilniej uderzają w osobą nią dotkniętą, skutki jednak są zagrożeniem dla szerszej grupy. W przypadku patologii społecznych o charakterze grupowym skutki mają szerszą skalę. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 3 =
Janek
2023-01-24 01:23:14
Bez identyfikacji problemu, nie można go rozwiązać. Dlatego patologia jest normą społeczną, a jako norma, nie podlega dyskusji rzeczowej. Dlatego mamy do czynienia z walką z patologią, jako sposobem jej reklamowania.
Natali
2022-02-20 20:26:02
Wg mnie podstawową kwestią jest połączenie klubów sportowych np. z Krakowa w jeden klub bądź ich całkowita likwidacja. Druga kwestia, to najlepiej zaprzestać produkcji o gangsterach. Slabi z nich bohaterowie. No i kościół jest nudny. Słabo przekonuje dzisiejszą młodzież. I ostatnia kwestia, to ilość alkoholu ????
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23