Bezrobocie w Polsce - statystyki, województwa - WOS

Bezrobocie jest jednym z największych problemów polskiej gospodarki, ponieważ cały czas utrzymuje się ono na kilkunastoprocentowym poziomie (spadek poniżej 10% obserwowany był w ostatnich dwóch dekadach tylko w roku 2008 r.). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w II kwartale 2013 r. wynosiła 13,2%.

Bezrobocie w Polsce jest bardzo zróżnicowane terytorialnie – w niektórych regionach kraju przekracza ono 30% (np. powiat radomski), gdy jednocześnie w pewnych miastach (np. Warszawa, Poznań, Kraków) stopa bezrobocia wynosi zaledwie kilka procent.

Bezrobocie w Polsce - województwa 

Zjawisko bezrobocia jest najbardziej rozpowszechnione w województwie warmińsko-mazurskim oraz województwach: podkarpackim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Najniższe bezrobocie jest natomiast obserwowane w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz małopolskim.

Utrzymywanie się stosunkowo wysokich wskaźników bezrobocia w Polsce można tłumaczyć przemianami gospodarczymi, jakie zaszły w kraju w latach 90. i krótko po roku 2000 (najwyższa stopa bezrobocia w Polsce była w 2002 r. – przekroczyła wówczas 20%). Doszło wówczas do zamknięcia bardzo wielu zakładów przemysłowych (fabryk, ale także kopalń, hut), które w niektórych przypadkach stanowiły jedyne źródło pracy dla mieszkańców danej miejscowości. Nie wszystkie miejscowości poradziły sobie z upadkiem przemysłu i do dzisiaj możemy tam obserwować wysokie bezrobocie, a często także wiele innych negatywnych zjawisk.

Polecamy również:

 • Przyczyny bezrobocia w Polsce - WOS

  Od przemian gospodarczo-polityczno-społecznych związanych m.in. ze zmianą gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. można obserwować wyraźny wzrost stopy bezrobocia (szczególnie wobec jego oficjalnego braku w czasach Polski Rzeczpospolitej... Więcej »

 • Stopa bezrobocia w Polsce - ile wynosi?

  Pojęcie stopy bezrobocia jest wielkością statystyczną, która przedstawia wielkość bezrobocia w danym państwie. Oblicza się ją jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (ogółu siły roboczej lub też osób w tzw. wieku produkcyjnym między 16 a... Więcej »

 • Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

  W związku z niekorzystnymi (z perspektywy kraju, węższej społeczności i rodziny) skutkami zjawiska bezrobocia, bardzo ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych. Więcej »

 • Pomoc dla bezrobotnych

  Osoby pozostające bez pracy (bezrobotni) są narażone na problemy ekonomiczne, społeczne, a nawet pewne trudności psychiczne związane ze spadkiem motywacji, poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. W związku z tym wskazane jest udzielenie im kompleksowej pomocy, która nie tylko ułatwi im... Więcej »

 • Bezrobocie rejestrowane - definicja, w Polsce

  Pod pojęciem bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Gosha, a nie beatrycze odebrała ho z lotniska
• 2023-03-30 20:41:26
mało pomocne
• 2023-03-30 17:27:11
super
• 2023-03-30 14:44:16
Jk
• 2023-03-30 13:45:02