Bezrobocie rejestrowane - definicja, w Polsce

Pod pojęciem bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy osób niepełnosprawnych). Bezrobotny zarejestrowany nie uczęszcza do szkoły, jest w wieku od 18 do 60 r. życia (kobiety) lub 65 r. życia (w przypadku mężczyzn), nie ma emerytury ani renty, nie jest posiadaczem nieruchomości rolnej (powyżej 2 ha), a także nie prowadzi firmy.

Ilość bezrobotnych rejestrowanych jest wykorzystywana do pomiaru stopy bezrobocia (liczy się ją poprzez stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo). Warto jednak podkreślić, że wykorzystywanie bezrobocia rejestrowanego jako danej do pomiaru stopy nie oddaje w pełni rzeczywistego poziomu bezrobocia w danym kraju, ponieważ uzyskane wyniki nieco go zaniżają (wynika to m.in. z tego, że nie wszystkie osoby bezrobotne rejestrują to w odpowiednim urzędzie).

W Polsce w 2013 r. (zgodnie z danymi GUS) liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła ponad 2 miliony osób, czyli ok 13% społeczeństwa.

Polecamy również:

 • Przyczyny bezrobocia w Polsce - WOS

  Od przemian gospodarczo-polityczno-społecznych związanych m.in. ze zmianą gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. można obserwować wyraźny wzrost stopy bezrobocia (szczególnie wobec jego oficjalnego braku w czasach Polski Rzeczpospolitej... Więcej »

 • Stopa bezrobocia w Polsce - ile wynosi?

  Pojęcie stopy bezrobocia jest wielkością statystyczną, która przedstawia wielkość bezrobocia w danym państwie. Oblicza się ją jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (ogółu siły roboczej lub też osób w tzw. wieku produkcyjnym między 16 a... Więcej »

 • Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

  W związku z niekorzystnymi (z perspektywy kraju, węższej społeczności i rodziny) skutkami zjawiska bezrobocia, bardzo ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych. Więcej »

 • Pomoc dla bezrobotnych

  Osoby pozostające bez pracy (bezrobotni) są narażone na problemy ekonomiczne, społeczne, a nawet pewne trudności psychiczne związane ze spadkiem motywacji, poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. W związku z tym wskazane jest udzielenie im kompleksowej pomocy, która nie tylko ułatwi im... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Esa
Esa • 2022-01-21 07:10:34
b
b • 2022-01-20 22:38:51
Super
J • 2022-01-19 19:48:31
ok
k • 2022-01-19 18:05:54
No ok
Ktoś • 2022-01-19 17:29:47