Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

Ostatnio komentowane
czemu mi znowu jg gre intuje
nigga • 2019-10-20 18:45:52
mało
Wiktoria • 2019-10-20 14:55:43
.
. • 2019-10-20 14:52:40
łatwe bardzo
adolf • 2019-10-20 16:37:00
xDDDDDDDDDDDD
xDDDDDDDDDDDDD • 2019-10-19 07:58:53
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

W związku z niekorzystnymi (z perspektywy kraju, węższej społeczności i rodziny) skutkami zjawiska bezrobocia, bardzo ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych.

Pewnym rodzajom bezrobocia nie da się zapobiec (np. tzw. bezrobocie frykcyjne, związane z naturalnym czasem poszukiwania pracy przez absolwentów kończących uczelnie), jednak innym – np. bezrobociu trwałemu koniecznie trzeba zaradzić. W związku z tym podejmuje się pewne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Należą do nich:

- organizacja staży i praktyk, na których potencjalni pracownicy mogą zdobyć doświadczenie, tak ważne dla pracodawców w momencie prawdziwego zatrudnienia,

- organizacja kursów i szkoleń dostosowujących bezrobotnych do oczekiwań rynku pracy, a także takich, które umożliwiają przekwalifikowanie,

- dostosowywanie kierunków kształcenia (a także liczby dostępnych miejsc) na uczelniach wyższych (także jeśli chodzi o szkoły policealne i studia podyplomowe) do rzeczywistych potrzeb rynku,

- wparcie psychologiczne osób bezrobotnych.

Bardzo istotne jest także kształcenie studentów (uczniów szkół średnich), a także już osób bezrobotnych na temat możliwości rozwoju, ciągłej nauki i poszerzania kompetencji, a także różnych form aktywnego poszukiwania pracy (tworzenie dobrego CV i listu motywacyjnego, efektywne poszukiwanie ofert, prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Działaniem, jakie zapobiega bezrobociu, jest także lansowanie idei/mody ciągłego kształcenia się, zachowywania konkurencyjności mimo zmieniających się oczekiwań rynku i pewnej elastyczności, która umożliwi znalezienie wyjścia z sytuacji niespodziewanej konieczności zmiany pracy.

Polecamy również:

 • Przyczyny bezrobocia w Polsce - WOS

  Od przemian gospodarczo-polityczno-społecznych związanych m.in. ze zmianą gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. można obserwować wyraźny wzrost stopy bezrobocia (szczególnie wobec jego oficjalnego braku w czasach Polski Rzeczpospolitej... Więcej »

 • Stopa bezrobocia w Polsce - ile wynosi?

  Pojęcie stopy bezrobocia jest wielkością statystyczną, która przedstawia wielkość bezrobocia w danym państwie. Oblicza się ją jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (ogółu siły roboczej lub też osób w tzw. wieku produkcyjnym między 16 a... Więcej »

 • Pomoc dla bezrobotnych

  Osoby pozostające bez pracy (bezrobotni) są narażone na problemy ekonomiczne, społeczne, a nawet pewne trudności psychiczne związane ze spadkiem motywacji, poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. W związku z tym wskazane jest udzielenie im kompleksowej pomocy, która nie tylko ułatwi im... Więcej »

 • Bezrobocie rejestrowane - definicja, w Polsce

  Pod pojęciem bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy... Więcej »

Komentarze (0)
5 + 3 =