Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

Ostatnio komentowane
19 maja została ścięta !
Pauline • 2019-08-22 06:47:17
Ma to swoje praktyczne konsekwencje w kościelnym procesie o nieważność małżeństwa ...
Arletta Bolesta • 2019-08-21 14:21:44
Tekst zapewne zredagowany przez historyka. Tak naprawdę nic na temat rewolucyjnych osiąg...
furiat • 2019-08-15 11:10:28
Szkoda że nie ma zdań a tak poza tym to fajna strona
Nie kumata862 • 2019-08-06 19:59:23
Sorry, ale to nie jest o tańcu śmierci, tylko o "Rozmowie..." w ogóle.
Andr • 2019-07-30 10:51:02
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

W związku z niekorzystnymi (z perspektywy kraju, węższej społeczności i rodziny) skutkami zjawiska bezrobocia, bardzo ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych.

Pewnym rodzajom bezrobocia nie da się zapobiec (np. tzw. bezrobocie frykcyjne, związane z naturalnym czasem poszukiwania pracy przez absolwentów kończących uczelnie), jednak innym – np. bezrobociu trwałemu koniecznie trzeba zaradzić. W związku z tym podejmuje się pewne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Należą do nich:

- organizacja staży i praktyk, na których potencjalni pracownicy mogą zdobyć doświadczenie, tak ważne dla pracodawców w momencie prawdziwego zatrudnienia,

- organizacja kursów i szkoleń dostosowujących bezrobotnych do oczekiwań rynku pracy, a także takich, które umożliwiają przekwalifikowanie,

- dostosowywanie kierunków kształcenia (a także liczby dostępnych miejsc) na uczelniach wyższych (także jeśli chodzi o szkoły policealne i studia podyplomowe) do rzeczywistych potrzeb rynku,

- wparcie psychologiczne osób bezrobotnych.

Bardzo istotne jest także kształcenie studentów (uczniów szkół średnich), a także już osób bezrobotnych na temat możliwości rozwoju, ciągłej nauki i poszerzania kompetencji, a także różnych form aktywnego poszukiwania pracy (tworzenie dobrego CV i listu motywacyjnego, efektywne poszukiwanie ofert, prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Działaniem, jakie zapobiega bezrobociu, jest także lansowanie idei/mody ciągłego kształcenia się, zachowywania konkurencyjności mimo zmieniających się oczekiwań rynku i pewnej elastyczności, która umożliwi znalezienie wyjścia z sytuacji niespodziewanej konieczności zmiany pracy.

Polecamy również:

 • Przyczyny bezrobocia w Polsce - WOS

  Od przemian gospodarczo-polityczno-społecznych związanych m.in. ze zmianą gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. można obserwować wyraźny wzrost stopy bezrobocia (szczególnie wobec jego oficjalnego braku w czasach Polski Rzeczpospolitej... Więcej »

 • Stopa bezrobocia w Polsce - ile wynosi?

  Pojęcie stopy bezrobocia jest wielkością statystyczną, która przedstawia wielkość bezrobocia w danym państwie. Oblicza się ją jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (ogółu siły roboczej lub też osób w tzw. wieku produkcyjnym między 16 a... Więcej »

 • Pomoc dla bezrobotnych

  Osoby pozostające bez pracy (bezrobotni) są narażone na problemy ekonomiczne, społeczne, a nawet pewne trudności psychiczne związane ze spadkiem motywacji, poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. W związku z tym wskazane jest udzielenie im kompleksowej pomocy, która nie tylko ułatwi im... Więcej »

 • Bezrobocie rejestrowane - definicja, w Polsce

  Pod pojęciem bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy... Więcej »

Komentarze (0)
1 + 3 =
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');