Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Stopa bezrobocia w Polsce - ile wynosi?

Ostatnio komentowane
kuurde powalił by se człowiek a tu sie sralkanuw cza uczyć
PIOTERBUBR • 2019-04-25 15:59:10
przydało się na wos
lollll • 2019-04-25 06:37:26
kjygj
jfghjnf • 2019-04-24 21:09:05
hahaha
nati8991 • 2019-04-24 09:07:34
Widać że gimbus
Gimbus • 2019-04-24 06:36:17
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Pojęcie stopy bezrobocia jest wielkością statystyczną, która przedstawia wielkość bezrobocia w danym państwie. Oblicza się ją jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (ogółu siły roboczej lub też osób w tzw. wieku produkcyjnym między 16 a 65 rokiem życia). Dane na temat liczby osób pozostających bez pracy to inaczej dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych (rejestracji dokonuje się w urzędzie pracy, jako element poszukiwania pracy).

Dane wykorzystywane przy liczeniu stopy bezrobocia nie odzwierciedlają prawdziwego obrazu zjawiska w danym kraju, są jedynymi dobrze dostępnymi danymi.

Przed rokiem 1989 r. trudno mówić o wartościach stopy bezrobocia, ponieważ oficjalnie mówiło się o tym, że w systemie centralnie planowanym bezrobocie nie istnieje. Od 1990 ujawnił się jednak jego poziom, który następnie wzrastał, osiągając ponad 20 procent w 2003 i 2004 r. Obecnie bezrobocie wynosi kilkanaście procent – w listopadzie 2013 r. wynosiło ono 13,2% (dane GUS).

Warto wiedzieć, że stopa bezrobocia w Polsce jest silnie zróżnicowana terytorialnie – są miejsca, gdzie wynosi ona zaledwie kilka procent (duże polskie miasta), są jednak i takie, gdzie stopa bezrobocia sięga kilkudziesięciu procent, co prowadzi do nasilenia wielu niekorzystnych społecznie zjawisk, w tym patologii społecznych.

Polecamy również:

 • Przyczyny bezrobocia w Polsce - WOS

  Od przemian gospodarczo-polityczno-społecznych związanych m.in. ze zmianą gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę wolnorynkową, jakie zaszły w Polsce na przełomie lat 80. i 90. można obserwować wyraźny wzrost stopy bezrobocia (szczególnie wobec jego oficjalnego braku w czasach Polski Rzeczpospolitej... Więcej »

 • Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

  W związku z niekorzystnymi (z perspektywy kraju, węższej społeczności i rodziny) skutkami zjawiska bezrobocia, bardzo ważne jest podejmowanie działań prewencyjnych. Więcej »

 • Pomoc dla bezrobotnych

  Osoby pozostające bez pracy (bezrobotni) są narażone na problemy ekonomiczne, społeczne, a nawet pewne trudności psychiczne związane ze spadkiem motywacji, poczucia własnej wartości i przydatności społecznej. W związku z tym wskazane jest udzielenie im kompleksowej pomocy, która nie tylko ułatwi im... Więcej »

 • Bezrobocie rejestrowane - definicja, w Polsce

  Pod pojęciem bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy... Więcej »

Komentarze (0)
1 + 3 =