Ruchy nacjonalistyczne w III RP

W III RP istnieje wiele organizacji odwołujących się do dorobku nacjonalistów międzywojennych.

Są to:

1. ONR

2. Młodzież Wszechpolska

3. Stowarzyszenie „Niklot”

4. Ruch Narodowy

ONR

Obóz Narodowo-Radykalny to organizacja nawiązująca nazwą do organizacji faszystowskiej z okresu międzywojennego. ONR-owcy z tamtego okresu brali udział m.in. w serii napadów na Żydów w Warszawie i Krakowie w dniach 22-30 marca 1940 roku. Dzisiejszy ONR działa oficjalnie od 1993 roku i po swoim przedwojennym przodku odziedziczył logotyp, którym jest znak „falangi”. Działalność ONR-u dotyczy organizacji publicznych wystąpień i demonstracji, wydawania pism i broszur, organizacji szkoleń i współpracy z innymi organizacjami nacjonalistycznymi.

Młodzież Wszechpolska

Nacjonalistyczna organizacja młodzieżowa działająca od 1989 roku. Została utworzona z inicjatywy Romana Giertycha. Kontynuuje idee głoszone niegdyś przez Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska. Jej ideowym przywódcą jest Roman Dmowski. Celem dzisiejszej organizacji jest wychowanie młodzieży licealnej i akademickiej w duchu wartości narodowych i katolickich. W deklaracji ideowej tej organizacji napisano, że odwołuje się do "kanonu zasad Jedynej,

Polecamy również:

 • Nowa Lewica - doktryna, ideologia, przedstawiciele

  Nowa Lewica powstała w latach 60. XX wieku na fali sprzeciwu wobec istniejącego systemu polityczno-społecznego w państwach zachodnich, ma zatem charakter politycznego protestu. Początkowo ruch rozwijał się w Stanach Zjednoczonych, gdzie zapoczątkowano go w związku z walką z segregacją rasową na Południu, potem... Więcej »

 • Pacyfizm - co to jest, ideologia, założenia - WOS

  Ideologia pacyfistyczna stanowi podstawę ruchu pacyfistycznego, powstała jeszcze na początku XIX wieku. Najważniejszym postulatem pacyfistów jest dążenie do osiągnięcia powszechnego pokoju oraz potępienie każdego rodzaju wojny, bez względu na jej przyczynę i charakter (krytyce podlegają... Więcej »

 • Populizm - definicja, cechy, rodzaje - WOS

  Pojęcie „populizm” wywodzi się od łacińskiego populus – lud. W związku z czym już sama nazwa wskazuje, iż jest to ruch skierowany na lud – mamy do czynienia z idealizacją ludu. Populizm swoimi korzeniami sięga I połowy XIX wieku, narodził się na fali wielkiej Rewolucji... Więcej »

 • Anarchizm - definicja, geneza, założenia

  Anarchizm bywa również nazywany wolnościowym socjalizmem. Anarchizm jako ideologia narodził się w XIX wieku, choć pewne jego elementy zaobserwować można już w starożytności i w średniowieczu. Po raz pierwszy terminu użył francuski myśliciel socjalistyczny Pierre-Joseph Proudhon (jeden z... Więcej »

 • Agraryzm - doktryna, cechy, wizja człowieka - WOS

  Agraryzm jest to doktryna polityczno-społeczna, która za największe dobro dla gospodarki uznaje rolnictwo. Za głównego teoretyka agraryzmu uznawany jest Gustaw Ruhland, jednak sam termin wprowadził Albert Schäffle. Narodził się on w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku, ale... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
jsha
lol xd • 2021-09-21 19:01:58
dizeki bardzo, gang sicario$ pozdrawia
sentino • 2021-09-21 18:53:22
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54
kozacki material
johncena • 2021-09-21 14:35:44
dzięki zrobiliście mi zadanie z polaka
Twoja Stara • 2021-09-20 16:27:02