Populizm - definicja, cechy, rodzaje - WOS

Pojęcie „populizm” wywodzi się od łacińskiego populus – lud. W związku z czym już sama nazwa wskazuje, iż jest to ruch skierowany na lud – mamy do czynienia z idealizacją ludu.

Populizm swoimi korzeniami sięga I połowy XIX wieku, narodził się na fali wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz Wiosny Ludów. Największe wpływy ideologia ta uzyskała w latach 30. i 40. XX wieku w Ameryce Południowej i Środkowej.

Ideologia populistyczna głosi, że lud jest wcieleniem cnót i wartości obywatelskich i to jemu należy się miano najbardziej wartościowej warstwy społecznej. Pod pojęciem ludu rozumiano przede wszystkim biednych mieszkańców wsi i miast, którzy byli uciemiężeni i wyzyskiwani przez bogatych.

Zwolennicy populizmu w pierwszym rzędzie na liście wrogów ludu umieszczali przedstawicieli elit, którzy stanowili zagrożenie, bowiem dążyli do realizacji jedynie własnych interesów kosztem najbiedniejszych. Populiści odżegnają się również od wszelkiego rodzaju ruchów, doktryn, organizacji, które popierały lub promowały potrzebę istnienia hierarchii społecznych (np. konserwatyzmu). Równie negatywne nastawienie populiści posiadają do dużego kapitału, bowiem grozi on monopolizacją strefy ekonomicznej oraz wyzyskiem mas pracujących.

Najlepszym i najbardziej sprawiedliwym systemem gospodarczym jest gospodarka oparta na małej i średniej własności ziemskiej oraz przemysłowej. Przywódcą państwa powinna być osoba znająca potrzeby i oczekiwania ludu, będąca w stanie zapewnić mu dobrobyt.
Najsłynniejszym politykiem popierającym tę ideologię był Juan Domingo Peron, który rządził Argentyną w latach 40. i 50. XX wieku.

W Polsce również można było zaobserwować elementy populizmu, m.in. w propagandzie partii ludowych działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego, programie „Solidarności’ w latach 80. oraz bardziej współcześnie w hasłach wyborczych Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecamy również:

 • Konserwatyzm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Konserwatyzm ( z łacińskiego conservare oznacza zachowywać, ocalać, dochować bez mian) to postawa, która charakteryzuje się obroną istniejącego porządku, niechęcią do zmian, szczególnie tych gwałtownych i rewolucyjnych  oraz  przywiązaniem do tradycji, sprawdzonych norm i... Więcej »

 • Liberalizm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Nazwa tej doktryny wywodzi się od łacińskiego słowa libertas, oznaczającego wolność, wobec czego uznaje się, iż najważniejszą wartością w doktrynie liberalnej jest właśnie wolność rozumiana na wiele sposobów – jako wolność gospodarcza, wolność jednostki, wolność praw i... Więcej »

 • Chrześcijańska demokracja - geneza i rozwój, założenia

  Demokracja chrześcijańska (potocznie nazywana chadecją) to ruch społeczno-polityczny pierwotnie blisko związany z doktryną społeczną Kościoła katolickiego (w dużej mierze jest na niej oparty), ale posiadający niezależny charakter. Więcej »

 • Socjaldemokracja - ideologia, cechy, geneza - WOS

  Genezy socjaldemokracji należy szukać pod koniec XIX wieku, w sytuacji rozłamu międzynarodowego ruchu robotniczego na dwa zasadnicze obozy – rewolucyjny oraz reformistyczny. Zwolennicy tendencji reformistycznej opowiadali się za przechwyceniem władzy przez proletariat na drodze demokratycznej i... Więcej »

 • Faszym - założenia, znaczenie, przedstawiciele

  Faszyzm jest totalitarnym systemem politycznym, a także ideologią, której źródła sięgają początku XX wieku (dzieła Georgesa Sorela, Charlesa Peguy'a i Huberta Lagardelle'a), a która swój ostateczny kształt uzyskała w latach 20. XX wieku we Włoszech. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54