Agraryzm - doktryna, cechy, wizja człowieka - WOS

Agraryzm jest to doktryna polityczno-społeczna, która za największe dobro dla gospodarki uznaje rolnictwo. Za głównego teoretyka agraryzmu uznawany jest Gustaw Ruhland, jednak sam termin wprowadził Albert Schäffle. Narodził się on w Niemczech na przełomie XIX i XX wieku, ale największy rozkwit agraryzmu przypadł na lata 1893–1930. Jego myśli rozwijały się najprężniej w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Bułgaria Czechosłowacja) w Danii oraz USA (tam nosił nazwę ruralizm).

Istotą agraryzmu jest stawianie w centrum ziemi jako najwyższej wartości, rolnictwa opartego na samodzielnych gospodarstwach rolnych, które stanowić powinny podstawę gospodarki, wyprzedzając przemysł, handel czy rzemiosło. Agraryści odrzucali kapitalizm, uważali, że praca powinna znajdować się przed kapitałem, ale także socjalizm, byli bowiem przeciwnikami rewolucji, która niszczy porządek społeczny. Naród, który jest wspólnym dobrem powinien opierać się na tradycji, religii, która utrzymuje wysokie morale w społeczeństwie. Chłopstwo uznawane jest za najzdrowszą warstwę społeczeństwa, bowiem ciężka praca i kontakt z naturą, wytworzyły u niej najbardziej pożądane cechy tj. pracowitość, szacunek do ziemi, przyrody,

Polecamy również:

 • Konserwatyzm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Konserwatyzm ( z łacińskiego conservare oznacza zachowywać, ocalać, dochować bez mian) to postawa, która charakteryzuje się obroną istniejącego porządku, niechęcią do zmian, szczególnie tych gwałtownych i rewolucyjnych  oraz  przywiązaniem do tradycji, sprawdzonych norm i... Więcej »

 • Liberalizm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Nazwa tej doktryny wywodzi się od łacińskiego słowa libertas, oznaczającego wolność, wobec czego uznaje się, iż najważniejszą wartością w doktrynie liberalnej jest właśnie wolność rozumiana na wiele sposobów – jako wolność gospodarcza, wolność jednostki, wolność praw i... Więcej »

 • Chrześcijańska demokracja - geneza i rozwój, założenia

  Demokracja chrześcijańska (potocznie nazywana chadecją) to ruch społeczno-polityczny pierwotnie blisko związany z doktryną społeczną Kościoła katolickiego (w dużej mierze jest na niej oparty), ale posiadający niezależny charakter. Więcej »

 • Socjaldemokracja - ideologia, cechy, geneza - WOS

  Genezy socjaldemokracji należy szukać pod koniec XIX wieku, w sytuacji rozłamu międzynarodowego ruchu robotniczego na dwa zasadnicze obozy – rewolucyjny oraz reformistyczny. Zwolennicy tendencji reformistycznej opowiadali się za przechwyceniem władzy przez proletariat na drodze demokratycznej i... Więcej »

 • Faszym - założenia, znaczenie, przedstawiciele

  Faszyzm jest totalitarnym systemem politycznym, a także ideologią, której źródła sięgają początku XX wieku (dzieła Georgesa Sorela, Charlesa Peguy'a i Huberta Lagardelle'a), a która swój ostateczny kształt uzyskała w latach 20. XX wieku we Włoszech. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02