Anarchizm - definicja, geneza, założenia

Anarchizm – geneza i rozwój

Anarchizm bywa również nazywany wolnościowym socjalizmem.

Anarchizm jako ideologia narodził się w XIX wieku, choć pewne jego elementy zaobserwować można już w starożytności i w średniowieczu. Po raz pierwszy terminu użył francuski myśliciel socjalistyczny Pierre-Joseph Proudhon (jeden z twórców anarchizmu), ale prekursorami anarchizmu byli angielscy diggerzy, niektóre ruchy rewolucji francuskiej oraz część socjalistów utopijnych. Na przełomie XIX i XX wieku ruch znacznie wzmocnił się – zwolennicy anarchizmu często odwoływali się do radykalnych środków, takich jak zamachy na przedstawicieli władzy.

Popularnością anarchizm cieszył się w latach 80. XX wieku, kiedy to zaczęły istnieć różnego typu organizacje anarchistyczne, przykładowo Federacja Anarchistyczna.

Na gruncie polskim anarchizm nigdy nie zyskał sobie dużej popularności i poparcia.

Za symbol anarchizmu powszechnie uznaje się literę „A” wpisaną w okrąg. Nie jest jednak jasno określone dlaczego akurat taki znak został przyjęty i jakie znaczenie pod nim się kryje. Część badaczy sugeruje, iż łączy się ów symbol z jedną z maksy Proudhona, która brzmi: „Anarchia jest porządkiem”.

Anarchizm – założenia

Anarchizm

Polecamy również:

 • Konserwatyzm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Konserwatyzm ( z łacińskiego conservare oznacza zachowywać, ocalać, dochować bez mian) to postawa, która charakteryzuje się obroną istniejącego porządku, niechęcią do zmian, szczególnie tych gwałtownych i rewolucyjnych  oraz  przywiązaniem do tradycji, sprawdzonych norm i... Więcej »

 • Liberalizm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Nazwa tej doktryny wywodzi się od łacińskiego słowa libertas, oznaczającego wolność, wobec czego uznaje się, iż najważniejszą wartością w doktrynie liberalnej jest właśnie wolność rozumiana na wiele sposobów – jako wolność gospodarcza, wolność jednostki, wolność praw i... Więcej »

 • Chrześcijańska demokracja - geneza i rozwój, założenia

  Demokracja chrześcijańska (potocznie nazywana chadecją) to ruch społeczno-polityczny pierwotnie blisko związany z doktryną społeczną Kościoła katolickiego (w dużej mierze jest na niej oparty), ale posiadający niezależny charakter. Więcej »

 • Socjaldemokracja - ideologia, cechy, geneza - WOS

  Genezy socjaldemokracji należy szukać pod koniec XIX wieku, w sytuacji rozłamu międzynarodowego ruchu robotniczego na dwa zasadnicze obozy – rewolucyjny oraz reformistyczny. Zwolennicy tendencji reformistycznej opowiadali się za przechwyceniem władzy przez proletariat na drodze demokratycznej i... Więcej »

 • Faszym - założenia, znaczenie, przedstawiciele

  Faszyzm jest totalitarnym systemem politycznym, a także ideologią, której źródła sięgają początku XX wieku (dzieła Georgesa Sorela, Charlesa Peguy'a i Huberta Lagardelle'a), a która swój ostateczny kształt uzyskała w latach 20. XX wieku we Włoszech. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 2 =
cenzone
2015-01-06 15:40:51
szkoda, że brakuje literatury :(
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37