Pacyfizm - co to jest, ideologia, założenia - WOS

Ideologia pacyfistyczna stanowi podstawę ruchu pacyfistycznego, powstała jeszcze na początku XIX wieku. Najważniejszym postulatem pacyfistów jest dążenie do osiągnięcia powszechnego pokoju oraz potępienie każdego rodzaju wojny, bez względu na jej przyczynę i charakter (krytyce podlegają zarówno wojny agresywne, jak i obronne czy narodowowyzwoleńcze).

Każde państwo powinno dążyć do pokoju, który stanowi wartość nadrzędną. Pacyfiści starają się osiągnąć długotrwały stan pokoju na świecie, ale wyłącznie przy użyciu pokojowych metod, z pominięciem użycia przemocy, która jest również potępiana.

Istnieją również wyraźne zagrożenia dla idei pacyfistycznej a wśród nich w pierwszej kolejności doktryny, ideologie i poglądy agresywne, np. imperializm, rasizm, ksenofobia czy nacjonalizm, które pogłębiają różnice międzyludzkie i w ten sposób prowadzą do walki między nimi.

Aktualnie często pacyfizm łączy się z ruchem hippisowskich, który najenergiczniej rozwijał się na przełomie lat 60. i 70 XX wieku. Dziś pacyfizm popierany jest głównie przez ruchy lewicowe, np. tzw. zielonych.

Zwolennikami ideologii pacyfistycznej byli m.in. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, John Lennon, Albert Einstein.

Polecamy również:

 • Konserwatyzm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Konserwatyzm ( z łacińskiego conservare oznacza zachowywać, ocalać, dochować bez mian) to postawa, która charakteryzuje się obroną istniejącego porządku, niechęcią do zmian, szczególnie tych gwałtownych i rewolucyjnych  oraz  przywiązaniem do tradycji, sprawdzonych norm i... Więcej »

 • Liberalizm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Nazwa tej doktryny wywodzi się od łacińskiego słowa libertas, oznaczającego wolność, wobec czego uznaje się, iż najważniejszą wartością w doktrynie liberalnej jest właśnie wolność rozumiana na wiele sposobów – jako wolność gospodarcza, wolność jednostki, wolność praw i... Więcej »

 • Chrześcijańska demokracja - geneza i rozwój, założenia

  Demokracja chrześcijańska (potocznie nazywana chadecją) to ruch społeczno-polityczny pierwotnie blisko związany z doktryną społeczną Kościoła katolickiego (w dużej mierze jest na niej oparty), ale posiadający niezależny charakter. Więcej »

 • Socjaldemokracja - ideologia, cechy, geneza - WOS

  Genezy socjaldemokracji należy szukać pod koniec XIX wieku, w sytuacji rozłamu międzynarodowego ruchu robotniczego na dwa zasadnicze obozy – rewolucyjny oraz reformistyczny. Zwolennicy tendencji reformistycznej opowiadali się za przechwyceniem władzy przez proletariat na drodze demokratycznej i... Więcej »

 • Faszym - założenia, znaczenie, przedstawiciele

  Faszyzm jest totalitarnym systemem politycznym, a także ideologią, której źródła sięgają początku XX wieku (dzieła Georgesa Sorela, Charlesa Peguy'a i Huberta Lagardelle'a), a która swój ostateczny kształt uzyskała w latach 20. XX wieku we Włoszech. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Bardzo przydatne informacje. Przeczytałam z zainteresowaniem.
• 2022-08-13 18:28:30
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25