Neoliberalizm - założenia, przedstawiciele, charakterystyka

Neoliberalizm jest to nurt w historii myśli ekonomicznej i teoria praktyk polityczno-ekonomicznych głosząca zminimalizowanie wpływu państwa na przedsiębiorczość. Jest skróconą wersją „nowoczesnego liberalizmu”. Nurt narodził się w latach 30-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Dużą popularnością cieszył się neoliberalizm w USA za czasów Ronalda Regana, w Chile rzadzonym przez A. Pinocheta i w Wielkiej Brytanii rządzonej przez Margatet Thatcher

Założenia Neoliberalizmu

1. obniżenie podatków

2. prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

3. komercjonalizacja sektora publicznego

4. mocne prawa własności prywatnej

5. jak największe znaczenie wolnego handlu i rynku

6. bogactwo społeczeństwa i innowacyjność tworzone przez prywatną inicjatywę i przedsiębiorczość

7. podnoszenie produktywności

8. ochrona praw własności intelektualnej

9. gwarancja wolności osobistej jednostki i wolności poczynań na rynku

10. wyeliminowanie barier w handlu czyli kontroli planistycznej czy ograniczeń związanych z ochrona środowiska

Przedstawiciele

1. Bernard Laurence 

2. Aleksander Rustow

3. J. M. Keynes

4. M. Friedman

5. E. Ecken

6. F. A. von Hayek

Charakterystyka – problemy państwa neoliberalnego

1. Zawodność rynku. Firmy unikają

Polecamy również:

 • Konserwatyzm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Konserwatyzm ( z łacińskiego conservare oznacza zachowywać, ocalać, dochować bez mian) to postawa, która charakteryzuje się obroną istniejącego porządku, niechęcią do zmian, szczególnie tych gwałtownych i rewolucyjnych  oraz  przywiązaniem do tradycji, sprawdzonych norm i... Więcej »

 • Liberalizm - definicja, geneza, rozwój - WOS

  Nazwa tej doktryny wywodzi się od łacińskiego słowa libertas, oznaczającego wolność, wobec czego uznaje się, iż najważniejszą wartością w doktrynie liberalnej jest właśnie wolność rozumiana na wiele sposobów – jako wolność gospodarcza, wolność jednostki, wolność praw i... Więcej »

 • Chrześcijańska demokracja - geneza i rozwój, założenia

  Demokracja chrześcijańska (potocznie nazywana chadecją) to ruch społeczno-polityczny pierwotnie blisko związany z doktryną społeczną Kościoła katolickiego (w dużej mierze jest na niej oparty), ale posiadający niezależny charakter. Więcej »

 • Socjaldemokracja - ideologia, cechy, geneza - WOS

  Genezy socjaldemokracji należy szukać pod koniec XIX wieku, w sytuacji rozłamu międzynarodowego ruchu robotniczego na dwa zasadnicze obozy – rewolucyjny oraz reformistyczny. Zwolennicy tendencji reformistycznej opowiadali się za przechwyceniem władzy przez proletariat na drodze demokratycznej i... Więcej »

 • Faszym - założenia, znaczenie, przedstawiciele

  Faszyzm jest totalitarnym systemem politycznym, a także ideologią, której źródła sięgają początku XX wieku (dzieła Georgesa Sorela, Charlesa Peguy'a i Huberta Lagardelle'a), a która swój ostateczny kształt uzyskała w latach 20. XX wieku we Włoszech. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10