Pośrednie i bezpośrednie dowody ewolucji

Wyjaśnij, czym jest ewolucja i jakie są bezpośrednie i pośrednie dowody na jej istnienie.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:43

Ewolucja jest procesem zmian zachodzących w czasie, następujących wraz z biegiem pokoleń, które prowadza do powstawania nowych gatunków i cech.

Do bezpośrednich dowodów ewolucji zalicza się:
- relikty,
- skamieniałości
- ogniwa pośrednie, czyli formy organizmów łączących cechy dwóch grup systematycznych.

Do pośrednich dowodów ewolucji zalicza się:
- narządy homologiczne
- narządy analogiczne
- narządy szczątkowe
- jedność budowy i funkcjonowania
- rozmieszczenie organizmów na kuli ziemskiej

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: