Struktury homologiczne nasiennych i paprotników

Ewolucja roślin doprowadziła do powstania wyspecjalizowanych roślin nasiennych, których proces płciowy, w odróżnieniu od paprotników, jest uniezależniony od wody. Połącz organy roślin nasiennych z odpowiadającymi im organami paprotników.

nasienne: woreczek pyłkowy, pręcik, ziarna pyłku, komórka wegetatywna, komórka generatywna, owocolistek, ośrodek zalążka, woreczek zalążkowy

paprotniki: makrosporangium, mikrosporofil, makrosporofil, plemnia, przedrośle męskie, przedrośle żeńskie, mikrospora, mikrosporangium

 

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
23.04.2020 10:30

Organy roślin nasiennych odpowiadają organom paprotników:

woreczek pyłkowy - mikrosporangium

pręcik - mikrosporofil

ziarna pyłku - mikrospora

komórka wegetatywna - przedrośle męskie

komórka generatywna - plemnia

owocolistek - makrosporofil

ośrodek zalążka - makrosporangium

woreczek zalążkowy - przedrośle żeńskie

Dzięki! 10
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza