Zaproponuj 3 różne metody otrzymywania metalicznego srebra

Zaproponuj 3 różne metody otrzymywania metalicznego srebra. Zapisz równania reakcji w postaci cząsteczkowej.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 17:34

Metoda 1 – utlenianie aldehydu przy pomocy amoniakalnego roztworu AgNO3:

2 [Ag(NH3)2]OH + HCHO → 2 Ag + HCOOH + H2O + 4 NH3

Metoda 2 – wypieranie srebra z jego soli przez miedź:

2 AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2 Ag

Metoda 3 – wytrącanie nierozpuszczalnej soli srebra i poddanie jej działaniu światła:

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

2 AgCl → 2 Ag + Cl2

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza