Przyporządkuj kwasy do właściwych grup

Spośród podanych kwasów przyporządkuj każdy do odpowiedniej klasy związków:

CH3COOH, HF(aq), H2SO4(stężony), HClO4(stężony), (COOH)2(aq), H2S, H3BO3(aq)

Kwasy organiczne

 

Kwasy wieloprotonowe

 

Słabe kwasy

 

Kwasy o właściwościach utleniających

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 18:05

 

Kwasy organiczne

CH3COOH, (COOH)2(aq)

Kwasy wieloprotonowe

H2SO4(stężony), (COOH)2(aq), H2S, H3BO3(aq)

Słabe kwasy

(COOH)2(aq), H2S, H3BO3(aq), CH3COOH, HF(aq)

Kwasy o właściwościach utleniających

H2SO4(stężony), HClO4(stężony)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza