Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy

Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym.

Ustrój Aten charakteryzował się przyznaniem ludowi prawa decydowania o najważniejszych dla życia publicznego kwestiach. Uwzględnić przy tym należy, że prawa polityczne, a tym samym wpływ na zarządzaniem polis, posiadali wyłącznie mężczyźni – wolni oraz rdzenni mieszkańcy, którzy ukończyli 20. rok życia (takie były warunki uzyskania takich praw). Była to grupa ok. 1/10 ogółu mieszkańców.

Sposób sprawowania władzy w demokracji ateńskiej był bezpośredni – ogół uprawnionych do głosowania zbierał się (przeważnie kilka razy na miesiąc) na Zgromadzeniu Ludowym (Eklezji), na którym omawiano i następnie dyskutowano najważniejsze kwestie życia polis, przedstawiano problemy do rozwiązania i podejmowano decyzje poprzez powszechne głosowanie. Do uprawnień Zgromadzenia Ludowego należały m.in. takie kwestie jak uchwalanie ustaw, obsadzanie stanowisk urzędniczych oraz sprawy sądowe. Kolejnym bardzo ważnym organem działającym w ateńskim polis była Rada Pięciuset (Bule), czyli grupa urzędników państwowych wybieranych na Zgromadzeniu, którzy opracowywali wnioski Eklezji, pełniąca rolę władzy wykonawczej. Spośród wszystkich pięciuset członków wybierano węższe grono ludzi (Kolegium Pięćdziesięciu Prytanów), z którego wybierano prytana, który miał pełnić funkcję głowy państwa. Z kolei nadzór nad przestrzeganiem praw obywatelski sprawował Trybunał Ludowy.

Polecamy również:

  • Greckie miasto-państwo (polis) - termin, ustrój

    Polis (gr. poleis – pierwotnie ‘miejsce warowne’) to określenie formy państwa w starożytnej Grecji, jakimi były greckie państwa-miasta. Struktura i sposób życia w polis bezpośrednio przyczyniły do narodzin demokracji. Więcej »

  • Greckie demos - termin, definicja, znaczenie

    Terminem demos lub dimos możemy określić kilka zjawisk. Po pierwsze współcześnie jest to nazwa dla jednostki podziału administracyjnego w Grecji (tak jak polska gmina lub dzielnica miasta). W Republice Grecji występują dimosy wiejskie i miejskie. Na czele takiej jednostki... Więcej »

Komentarze (6)
Wynik działania 3 + 1 =
Kornelia
2023-10-10 21:32:00
Okey
Janek
2021-11-04 17:27:26
git
Szymon
2020-10-11 12:16:06
Git
Lil nas x
2019-10-28 17:37:22
Ok it's very good
ZUZIA
2019-10-16 15:11:56
OK
xyz
2014-12-10 14:47:41
ok
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43