Demokracja - wady i zalety

Demokracja nie jest ustrojem idealnym, ma wiele zalet, ale nie brakuje także wad, jak w każdej innej formie rządów. Warto przyjrzeć się lepiej zarówno wadom, jak i zaletom, by móc wyrobić sobie własny pogląd na jej temat.

Demokracja - zalety

Niewątpliwą zaletą demokracji jest możliwość wpływania obywateli na funkcjonowanie państwa, zapisana w konstytucji wolność słowa, wyznania, tolerancja, prawo wyboru i możliwość odwołania się od krzywdzących zdaniem danej osoby decyzji, wolność zrzeszania się. Dostęp do informacji o działalności organów państwowych i samorządowych. Zapewnia porządek i ustala prawa, które usprawniają funkcjonowanie państwa, gwarantuje ochronę życia, nietykalność i wolność osobistą (w przypadku naruszenie prawa jest możliwość do sprawiedliwego i jawnego procesu) i zasadę równości wobec prawa. Umożliwia swobodne przemieszczanie się i wybór miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do dóbr, służby zdrowia, edukacji. Ponadto funkcjonuje wolny rynek. I wiele innych praw, które ułatwiają życie, każdemu obywatelowi, m.in.: prawo do prywatności, swobodnego komunikowania się i wyrażania swoich poglądów, prawo do własności i dziedziczenia, prawa wyborcze, prawo swobodnego wyboru zawodu i miejsca pracy , prawo do nauki i bezpłatnego uczenia się w szkołach publicznych.

Demokracja - wady

Podstawowymi wadami tego ustroju są:

- powolność działania władzy,
- korupcja, która depcze zasady sprawiedliwości, katastrofalnie wpływa na skuteczność władzy,
- brak stabilności rządu wynikający z wielości partii,
- konflikty między siłami politycznymi oraz ich zwolennikami, prowadzące do destabilizacji kraju,
- dawanie obywatelom wolności i praw, ale nie zapewnianie im środków, aby z nich skorzystać,
- obowiązek podporządkowania się mniejszości,
- bardzo duża nierówność materialna,
- brak sankcji w przypadku niespełnienia obietnic wyborczych, nieponoszenia odpowiedzialności,
- bezrobocie,
- znieczulica i bierność,
- manipulacja mediami.

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 4 + 1 =
DIM
2023-04-30 04:55:39
SUPER DOSTALEM 4
Żyd
2021-12-05 17:56:07
Dobre, dzięki
jh
2016-02-29 21:03:54
dziena mordy
Ostatnio komentowane
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26
Ko
• 2023-12-02 10:38:34
Łatfe
• 2023-12-02 09:41:43
a.....
• 2023-12-01 09:03:43
Prosze
• 2023-11-30 20:33:57