Korona Chrobrego

Scharakteryzuj jedno z polskich insygniów koronacyjnych – koronę Chrobrego. Opisz krótko, jakie były jej porozbiorowe losy.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
18.10.2020 20:53

Korona Chrobrego była najważniejszym polskim insygnium koronacyjnym. Nazywano ją koroną uprzywilejowaną.  Posłużyła do koronacji większości królów Polski. Według legendy koronę tę przekazał Bolesławowi Chrobremu cesarz Otton III. W rzeczywistości została wykonana w I połowie XIV wieku, na koronację Władysława Łokietka. Przypisano jej „chrobrowskie” pochodzenie, aby zaznaczyć ciągłość władzy w średniowiecznym państwie polskim. Początkowo była koroną otwartą. Pod koniec XV wieku w celu podkreślenia suwerenności władzy monarszej przekształcono ją na koronę zamkniętą. Korona Chrobrego przez wieki była przechowywana na Zamku Królewskim na Wawelu. W 1795 roku zrabowali ją pruscy żołnierze. Kilkanaście lat później została rozebrana i przetopiona na polecenie króla Prus Fryderyka Wilhelma III.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza