Referendum - definicja, rodzaje - WOS

Referendum jest to forma powszechnego głosowania obywateli wybranego kraju, którzy posiadają prawo wyborcze. Obywatele mogą oddać swój głos „za” lub „przeciw” (odpowiedź pozytywna” tak” lub negatywna „nie”) przedstawionym projektom ustawy czy sprawie wagi państwowej.

Referendum może mieć charakter konsultatywny lub rozstrzygający. Konsultatywny jak sama nazwa wskazuje, oznacza że wybrany problem jest konsultowany ze społeczeństwem, władza zasięga poprzez referendum opinii obywateli, ale o ostatecznym wyniku rozstrzyga sama. Z kolei charakter rozstrzygający referendum daje możliwość, władzę obywatelom decydowania o losach danego projektu, dzięki głosom społeczeństwa może on zostać odrzucony lub wprowadzony w życie.

Polska jest jednym z państw, które udostępnia to prawo swoim obywatelom, podstawą prawną określającą zasady referendum jest Konstytucja oraz dwie ustawy traktujące o referendum (jest przeprowadzane jedynie w sprawach szczególnej wagi dla kraju).

W Polsce można przeprowadzić referendum ogólnokrajowe lub lokalne. Pierwsze z wymienionych zarządzane jest przez prezydenta za zgodą Senatu lub bezwzględną większością głosów przez Sejm, aby wynik został uznany w referendum musi wziąć udział ponad połowa obywateli uprawnionych do głosowania. Ważność wyniku zatwierdza Sąd Najwyższy.

Może zostać przeprowadzone w następujących sprawach: przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję RP, wyrażenia zgody na przyjęcia umowy międzynarodowej oraz w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Referendum lokalne przeprowadzone zostaje na obszarze województwa, powiatu lub gminy i dotyczyć może odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego (np. wójta, burmistrza, rady gminy czy rady województwa) lub kwestii samoopodatkowania się mieszkańców.

Polecamy również:

  • Weto ludowe - instytucja, WOS

    Weto ludowe (referendum abrogacyjne) – jest to prawne narzędzie demokracji bezpośredniej, umożliwiające określonej liczbie obywateli (poprzez głosowanie) uchylenie obowiązującego już prawa lub umowy międzynarodowej. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43