Odmienne i nieodmienne części mowy

Określ, czy podana część mowy jest odmienna czy nie.

 1. Czasownik
 2. Zaimek
 3. Partykuła
 4. Przymiotnik
 5. Przyimek
 6. Spójnik
 7. Rzeczownik
 8. Liczebnik
 9. Wykrzyknik
 10. Przysłówek

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
30.03.2020 12:04

Mamy 5 części mowy odmiennych i 5 nieodmiennych. Najlepiej nauczyć się na pamięć tego, które się odmieniają, a które nie, jednak jeśli nie pamiętamy, możemy spróbować poodmieniać daną część mowy np. przez przypadki, liczby, rodzaje, czasy itp., a jeśli nie będzie się odmieniała przez żadną z powyższych, to jest niedomienna.

 1. Odmienna
 2. odmienna (tylko zaimek przysłowny jest nieodmienny)
 3. nieodmienna
 4. odmienna
 5. nieodmienna
 6. nieodmienna
 7. odmienna
 8. odmienna
 9. nieodmienna
 10. nieodmienna

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza