Proces osmozy z komórkach przyszparkowych

Jakie jony uczestniczą w procesie osmozy, regulującym turgor komórek przyszparkowych?

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
10.04.2020 09:34

Jony, które regulują ciśnienie osmotyczne pomiędzy komórką przyszparkową a jej otoczeniem to kationy potasu (K+). Wzrost stężenia jonów w komórce powoduje napływ wody i otwarcie się aparatu. Spadek stężenia zmniejsza turgor komórek i zamyka aparat szparkowy.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza