Rozmieszczenie aparatów szparkowych

Aparaty szparkowe roślin bywają różnie rozmieszczone na liściach w zależności od środowiska życia rośliny. Dopasuj lokalizację aparatów szparkowych do gatunku rośliny:

a) brak aparatów szparkowych

b) aparat szparkowy po dolnej stronie liścia

c) aparat szparkowy po górnej stronie liścia

1) lilia wodna

2) moczarka kanadyjska

3) jabłoń zwyczajna

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
10.04.2020 09:46

Odpowiednie połączenia:

brak aparatów szparkowych - moczarka kanadyjska (jest to roślina wodna, nie prowadzi transpiracji)

aparat szparkowy po dolnej stronie liścia - jabłoń zwyczajna (ochrona przed nadmiernym parowaniem wody z górnej powierzchni liści wystawionej na działanie promieni słonecznych)

aparat szparkowy po górnej stronie liścia - lilia wodna (transpiracja jest niemożliwa na dolnej stronie liścia, która jest zanurzona w wodzie)

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza