Ordynacja wyborcza - co to jest? Ordynacja wyborcza do sejmu i senatu

Pojęcie ordynacji wyborczej odnosi się do całokształtu przepisów, jakie regulują kwestie wyborcze – sposób przeprowadzania wyborów oraz podział głosów na mandaty.

Ordynacja wyborcza jest pojęciem tożsamym z systemem wyborczym.

Praktyka wyborów w różnych krajach i uwarunkowaniach politycznych doprowadziła do rozwoju kilku zróżnicowanych ordynacji wyborczych, które mają zarówno zalety, jak i wady. Podstawowy podział wyróżnia ordynację większościową i proporcjonalną (istnieje również system mieszany), które w odmienny sposób przeliczają uzyskane głosy na mandaty. W przypadku ordynacji większościowej „zwycięzca bierze wszystko”, natomiast gdy ordynacja jest proporcjonalna, mandaty są rozdzielane w liczbie proporcjonalnej do uzyskanych głosów. Zaletą ordynacji większościowej jest niewątpliwe stabilność rządów (łatwiej jest bowiem uzyskać przewagę jednego ugrupowania), zaletą ordynacji proporcjonalnej jest natomiast lepsze odzwierciedlenie sympatii politycznych, jakie są w społeczeństwie.

W przypadku ordynacji proporcjonalnej pojawia się problem sposobu przeliczania głosów – istnieją różnego rodzaju metody podziału głosów, których zastosowanie daje odmienne wyniki – tzn. ilość mandatów.

Ordynacja wyborcza do sejmu i senatu

W Polsce stosuje się system większościowy w przypadku wyborów do Senatu (od 2011 r.), a także w wyborach do rad gmin (w gminach o liczbie ludności poniżej 20 tysięcy). W wyborach do Sejmu, do Parlamentu Europejskiego, a także w pozostałych wyborach organów stanowiących samorządu terytorialnego stosuje się system proporcjonalny (głosy przelicza się metodą D’Hondta).

Jednoosobowe organy wykonawcze (w samorządzie terytorialnym w przypadku wybory Prezydenta RP) stosuje się system większości bezwzględnej (gdy nie zostanie ona osiągnięta w pierwszej turze, wybory powtarza się w drugiej turze – głosuje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
7
• 2022-10-06 16:22:08
a
• 2022-10-06 14:58:01
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41