Kampania wyborcza - definicja - WOS. Strategie kampanii wyborczych

Kampania wyborcza jest to zespół działań realizowany przy pomocy mediów masowych przez konkurujące ze sobą partie polityczne w celu zdobycia władzy. Realizowany jest poprzez prezentowanie własnych poglądów, celów z programu partii lub samodzielnego programu kandydata. Organizowane są zwłaszcza w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe.

Zasady prowadzenia kampanii wyborczych określają przepisy prawa wyborczego. Kampania wyborcza zaczyna się w dniu ogłoszenia rozporządzenia prezydenta o wyborach, a kończy się 24 godziny przed dniem głosowania. W czasie jej trwania organizowane są zgromadzenia wyborców, wywiesza się plakaty, rozdaje ulotki. Zabroniona jest kampania wyborcza, która zakłóca funkcjonowanie instytucji publicznych oraz prowadzona na terenie jednostek wojskowych, w oddziałach obrony cywilnej i w koszarach jednostek policyjnych. Na 12 dni przed datą wyborów zabronione jest publikowanie wyników sondaży opinii publicznej przewidujących decyzje elektoratu.

Proces budowy strategii kampanii wyborczej:
1. wyznaczenie celów kampanii,
2. analiza czynników potrzebnych do skutecznej realizacji kampanii- m.in. popularność partii, miejsce na liście wyborczej, metoda przeliczania głosów, układ sił, aktualne nastroje polityczne;
3. zdefiniowanie elektoratu - określenie grupy społecznej, oczekiwań, wymagania oraz ich opinie
4. wybór tematu kampanii
5. planowanie kampanii - szczegółowy przebieg, zaplanowanie kalendarza
6. budowa taktyki
7. określenie środków niezbędnych do wykonania zadań- zaplecze finansowe i organizacyjne

Strategie kampanii wyborczej

Istnieje kilka podziałów strategii kampanii wyborczych:
a) ze względu na podejście do zdobywania nowych wyborców:
1) defensywne - partia nie zamierza poszukiwać nowego elektoratu
2) ofensywne - partia jest nastawiona na zdobywanie nowych wyborców
b) ze względu na stopień koncentracji na kandydacie/rywalach:
1) pozytywna - promowanie własnego kandydata
2) negatywna - działania skoncentrowane na rywalach
c) ze względu na otwarcie rynku wyborczego:
1) podtrzymywania lojalności partyjnej - rynek mały i zamknięty
2) nowych zdobyczy - duży rynek i otwarty
d) ze względu na znajomość rynku przez elektorat:
1) penetracji rynku - wykorzystuje istniejące na stabilnym rynku możliwości
2) utrzymania rynku - poszukuje nowych rozwiązań aby utrzymać i poszerzyć dotychczasowy rynek wyborczy
3) nowych przedsięwzięć - prezentowanie nowej, nietestowanej oferty politycznej
4) wzrostu - rozszerzenie istniejącego rynku oraz zmiana treści oferty politycznej
5) rozwoju rynku - wyjście z ofertą poza istniejący rynek lub zmianę treści oferty politycznej

 

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48