Wojny religijne we Francji w II połowie XVI wieku

 Wybierz prawidłową odpowiedź.

 

1. Hugenotami nazywano francuskich wyznawców…

a) katolicyzmu b) unitarianizmu  c) kalwinizmu

2. Król Francji Henryk II Walezjusz po objęciu tronu w 1547 roku…

a) zwalczał protestantyzm b) wspierał protestantyzm c) zajął obojętne stanowisko wobec protestantyzmu

3. W 1562 roku pod dowództwem Franciszka Gwizjusza przeprowadzono mord hugenotów, który przeszedł do historii pod nazwą…

a) Masakry w Wassy b) Nocy św. Bartłomieja c) Frondy

4.  Jednym z głównych przywódców hugenotów był(a)

a) Katarzyna Medycejska b) Henryk Gwizjusz c) Gaspard de Coligny

5. Tzw. wojna trzech Henryków, której stawką był tron francuski, zakończyła się zwycięstwem…

a) Henryka Burbona (Henryka IV) b) Henryka III Walezego c) Henryka Gwizjusza

6. Wydany w 1598 roku przez króla Francji edykt nantejski

a) zakończył wojny religijne we Francji, przyznał prawa hugenotom b) zakończył wojny religijne we Francji, nie przyznał żadnych praw hugenotom c) nie zakończył wojen religijnych we Francji

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
02.11.2020 00:39

1. Hugenotami nazywano francuskich wyznawców…

a) katolicyzmu b) unitarianizmu  c) kalwinizmu

2. Król Francji Henryk II Walezjusz po objęciu tronu w 1547 roku…

a) zwalczał protestantyzm b) wspierał protestantyzm c) zajął obojętne stanowisko wobec protestantyzmu

3. W 1562 roku pod dowództwem Franciszka Gwizjusza przeprowadzono mord hugenotów, który przeszedł do historii pod nazwą…

a) Masakry w Wassy b) Nocy św. Bartłomieja c) Frondy

4.  Przywódcą hugenotów, który zginął w czasie tzw. Nocy św. Bartłomieja, był(a)…

a) Katarzyna Medycejska b) Henryk Gwizjusz c) Gaspard de Coligny

5. Tzw. wojna trzech Henryków, której stawką był tron francuski, zakończyła się zwycięstwem…

a) Henryka Burbona (Henryka IV) b) Henryka III Walezego c) Henryka Gwizjusza

6. Wydany w 1598 roku przez króla Francji edykt nantejski

a)  zakończył wojny religijne we Francji, nie przyznał żadnych praw hugenotom b) zakończył wojny religijne we Francji, przyznał prawa hugenotom c) nie zakończył wojen religijnych we Francji

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza