Konflikt polityczny - sposoby rozwiązywania konfliktów politycznych

Konflikt polityczny spór pomiędzy podmiotami polityki-ośrodkami władzy, partiami politycznymi, państwami. Powstaje kiedy zaspokojenie dążeń jednej ze stron może odbyć się kosztem drugiej lub kiedy uświadamiają sobie istnienie sprzeczności interesów. Istnieją różne formy konfliktów: zerwania rozmów między stronami konfliktu, rozruchy, rewolucja, wojna .Ze względu na charakter konfliktów możemy wyróżnić konflikty narodowościowe, rasowe, religijne, niepodległościowe.

Sposoby rozwiązywania konfliktów politycznych

1. Negocjacje, czyli rokowania podjęte w poszukiwaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony konfliktu.
2. Mediacje, czyli rozmowy podjęte w poszukiwaniu rozwiązań odpowiednich dla obu stron konfliktu, ale z udziałem mediatora. Mediator zachowuje neutralność.
3. Przemoc - strony zaczynają walczyć ze sobą. Konflikt zostaje rozwiązany przez zwycięstwo jednej ze stron. Druga- musi poddać się woli narzuconej przez wygranego.
4. Unikanie - jedna ze stron rezygnuje ze swoich racji, w celu uniknięcia konfliktu.
5. Arbitraż - konflikt rozstrzyga osoba trzecia- arbiter. Jego decyzja jest wiążąca dla stron. Arbiter jest niezależny i wybierany przez obie strony.
6. Sąd - stosowany kiedy jedna ze stron nie zgadza się na negocjacje, mediacje lub arbitraż jak sposób rozwiązania konfliktu albo te sposoby nie satysfakcjonują stron. Żadna ze stron nie ma wpływu na skład sądu. Jego decyzja jest wiążąca.
7. Głosowanie/wybory - stosowany w państwach demokratycznych, zwykle do rozwiązywania konfliktów politycznych.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43