Funkcje parlamentu w Polsce - WOS

Parlament w wielu krajach pełni podstawową funkcje ustawodawcy, która polega na uchwalaniu aktów prawnych, jednak możemy również wyróżnić inne jego funkcje o istotnym znaczeniu dla ustroju danego państwa i jego sprawnego funkcjonowania.

- funkcja ustrojodawcza – kluczowym elementem tej funkcji jest uchwalanie konstytucji – najwyższego aktu prawnego decydującego o ustroju danego państwa. Parlament ma także uprawnienia zmiany konstytucji (choć zwykle realizacja tych uprawnień ograniczona jest pewnymi wymogami, które mają za zadanie stać na straży stabilności konstytucji);

- funkcja kreacyjna – związana jest z wpływaniem na skład bardzo wielu instytucji publicznych – wybierając poszczególne osoby na stanowiska kierownicze, parlament może wpływać na m.in. dynamikę i kierunki rozwoju danej instytucji;

- funkcja kontrolna – w wielu państwach o ustroju republikańskim i trójpodziale władzy, parlament pełni funkcje kontrolne względem władzy wykonawczej (najczęściej rządu). Funkcja ta jest w Polsce realizowana np. poprzez uchwalanie wotum zaufania i nieufności dla rządu lub poszczególnego ministra.

Ważną funkcją parlamentu jest także reprezentacja obywateli, którzy dzięki swoim reprezentantom wybieranym w wyborach powszechnych mogą w sposób pośredni uczestniczyć w polityce.

Polecamy również:

 • Wotum zaufania - definicja - WOS

  Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu wyrażającą poparcie Sejmu dla polityki danego rządu, zaufanie i aprobatę wobec jego działań. Wotum zaufania jest metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych jako wyraz kontroli politycznej i odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Więcej »

 • Wotum nieufności - definicja - WOS

  Wotum nieufności jest pewną metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych, będącą praktyczną realizacją politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Wotum nieufności polega na tym, że posłowie mogą podjąć uchwałę, która wyraża brak zaufania wobec określonego ministra lub całego... Więcej »

 • Komisja śledcza - pojęcie, powołanie, przykłady

  Komisja śledcza jest pewną odmianą komisji działających w sejmie, która została powołana do zbadania danej sprawy. Warto zaznaczyć, że została ona wprowadzona do praktyki polskiej dopiero w 1999 r. Przepisy dotyczące komisji śledczych są zawarte w regulaminie Sejmu, w rozdziale 11a (przepisy od 136a do... Więcej »

 • Absolutorium budżetowe - definicja, znaczenie - WOS

  Pojęciem absolutorium określa się decyzję odpowiedniego organu kolegialnego (istotnym z perspektywy ustrojowej przykładem jest parlament), która ma na celu wyrażenie pozytywnej oceny działalności organu wykonawczego (w przypadku parlamentu chodzi o rząd). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58