Wotum zaufania - definicja - WOS

Wotum zaufania - definicja

Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu wyrażającą poparcie Sejmu dla polityki danego rządu, zaufanie i aprobatę wobec jego działań. Wotum zaufania jest metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych jako wyraz kontroli politycznej i odpowiedzialności rządu przed parlamentem.

Wotum zaufania w polskim systemie politycznym jest warunkiem funkcjonowania nowego rządu – w przypadku powołania Prezesa Rady Ministrów zobowiązany jest on do zdobycia wotum zaufania dla swojego rządu i planowanej polityki. Wotum zaufania zdobywa się poprzez uzyskanie aprobaty Sejmu (bezwzględna większość głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów). Warto zaznaczyć, że w trakcie sprawowania władzy dany rząd może kilkukrotnie występować z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, co ma na celu udowodnienie poparcia społecznego dla prowadzonych działań.

Warto zaznaczyć, iż jeśli nie dojdzie do uchwalenia wotum zaufania dla rządu, prezes rady ministrów podaje się do dymisji, a Sejm, który nie poparł danego gabinetu musi zaproponować (w terminie 14 dni) nowego kandydata na premiera.

Polecamy również:

  • Wotum nieufności - definicja - WOS

    Wotum nieufności jest pewną metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych, będącą praktyczną realizacją politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Wotum nieufności polega na tym, że posłowie mogą podjąć uchwałę, która wyraża brak zaufania wobec określonego ministra lub całego... Więcej »

  • Komisja śledcza - pojęcie, powołanie, przykłady

    Komisja śledcza jest pewną odmianą komisji działających w sejmie, która została powołana do zbadania danej sprawy. Warto zaznaczyć, że została ona wprowadzona do praktyki polskiej dopiero w 1999 r. Przepisy dotyczące komisji śledczych są zawarte w regulaminie Sejmu, w rozdziale 11a (przepisy od 136a do... Więcej »

  • Absolutorium budżetowe - definicja, znaczenie - WOS

    Pojęciem absolutorium określa się decyzję odpowiedniego organu kolegialnego (istotnym z perspektywy ustrojowej przykładem jest parlament), która ma na celu wyrażenie pozytywnej oceny działalności organu wykonawczego (w przypadku parlamentu chodzi o rząd). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
spec256
2017-05-29 10:19:16
brak odpowiedzi do "wotum zaufania"
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54