Wotum nieufności - definicja - WOS

Wotum nieufności - definicja

Wotum nieufności jest pewną metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych, będącą praktyczną realizacją politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Wotum nieufności polega na tym, że posłowie mogą podjąć uchwałę, która wyraża brak zaufania wobec określonego ministra lub całego rządu. Skutkiem przyjęcia uchwały o wotum nieufności jest obowiązek głowy państwa (prezydenta) dotyczący dymisji danego ministra lub rządu.

Wotum nieufności uchwalane jest w Polsce większością ustawowej liczby posłów.

Jednym z rodzajów wotum nieufności stosowanym w niektórych krajach jest tzw. konstruktywne wotum nieufności. Polega ono na tym, że partia opozycyjna wnioskuje o wotum nieufności dla premiera, jednocześnie jednak proponując nową kandydaturę szefa rządu. Głosowanie nad wotum nieufności skutkuje wówczas z jednej strony odwołaniem dotychczasowego premiera, a z drugiej – zgody na powołanie jego następcy.

Warto wiedzieć, że konstruktywne wotum nieufności występuje w Polsce, także np. w Hiszpanii oraz Niemczech. Zgodnie z zapisami Konstytucji RP, wniosek o wotum nieufności może zgłosić grupa przynajmniej 46 posłów, jednocześnie wskazując nowego kandydata na premiera.

Polecamy również:

  • Wotum zaufania - definicja - WOS

    Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu wyrażającą poparcie Sejmu dla polityki danego rządu, zaufanie i aprobatę wobec jego działań. Wotum zaufania jest metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych jako wyraz kontroli politycznej i odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Więcej »

  • Komisja śledcza - pojęcie, powołanie, przykłady

    Komisja śledcza jest pewną odmianą komisji działających w sejmie, która została powołana do zbadania danej sprawy. Warto zaznaczyć, że została ona wprowadzona do praktyki polskiej dopiero w 1999 r. Przepisy dotyczące komisji śledczych są zawarte w regulaminie Sejmu, w rozdziale 11a (przepisy od 136a do... Więcej »

  • Absolutorium budżetowe - definicja, znaczenie - WOS

    Pojęciem absolutorium określa się decyzję odpowiedniego organu kolegialnego (istotnym z perspektywy ustrojowej przykładem jest parlament), która ma na celu wyrażenie pozytywnej oceny działalności organu wykonawczego (w przypadku parlamentu chodzi o rząd). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54