Cykl rozwojowy mchu

Opisz cykl rozwojowy mszaków na przykładzie mchu. Która forma haploidalna czy diploidalna jest dominująca?

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
23.04.2020 09:38

W cyklu rozwojowym mszaków (w tym mchu) obecna jest przemiana pokoleń gametofitu i sporofitu. Dominującą formą jest samożywny haploidalny gametofit w postaci zielonej, ulistnionej łodyżki. Po osiągnięciu dojrzałości na szczytach łodyżek rozwijają się gametangia męskie (plemnie) i żeńskie (rodnie), w których powstają odpowiednio plemniki i komórki jajowe. Zapłodnienie u mszaków odbywa się w obecności wody. Ruchome plemniki przemieszczają się w kropli rosy bądź deszczu do nieruchomej komórki jajowej, gdzie następuje zapłodnienie, prowadzące do powstania diploidalnej zygoty. W wyniku podziałów mitotycznych zygota przekształca się w bezlistną, cudzożywną łodyżkę sporofitu. Po osiągnięciu dojrzałości na jej szczycie zaczyna formować się sporangium tj. zarodnia wypełniona tkanką zarodnikotwórczą (archesporem). W wyniku podziału mejotycznego z archesporu powstają haploidalne zarodniki, z których następnie rozwija się młoda postać gametofitu tj splątek, a później dojrzały gametofit.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza