Gametofit męski roślin okrytonasiennych

Opisz budowę gametofitu męskiego roślin okrytonasiennych.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
27.04.2020 10:07

Rośliny okrytonasienne w toku ewolucji mocno zredukowały budowę gametofitów. Gametofit męski znajduje się w ziarnie pyłku i jest zbudowany tylko z dwóch komórek: komórki wegetatywnej oraz komórki generatywnej. Komórka wegetatywna odpowiada za wytworzenie łagiewki pyłkowej po dostaniu się na znamię słupka, natomiast z komórki generatywnej powstają dwie komórki plemnikowe.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza