Komisja śledcza - pojęcie, powołanie, przykłady

Komisja śledcza jest pewną odmianą komisji działających w sejmie, która została powołana do zbadania danej sprawy. Warto zaznaczyć, że została ona wprowadzona do praktyki polskiej dopiero w 1999 r. Przepisy dotyczące komisji śledczych są zawarte w regulaminie Sejmu, w rozdziale 11a (przepisy od 136a do 136i.). Istnieje także ustawa z dnia 21 stycznia 1999 o sejmowej komisji śledczej, która w szczegółowy sposób reguluje działania komisji.

Ważną informacją jest to, że prowadzenie danej sprawy przez inny organ władzy publicznej nie wywołuje konieczności zakończenia postępowania przed komisją – nie ma przeszkód by oba postepowania biegły równolegle.

Utworzenie komisji śledczej następuje na mocy uchwały, której projekt może wnieść Prezydium Sejmu lub grupa przynajmniej 46 posłów. Ważnym elementem  projektu uchwały jest wskazanie celu jej działania. Na mocy uchwały powołuje się komisję której skład powinien dobrze odzwierciedlać skład Sejmu.

Celem działania komisji śledczych jest – jak wspomniano – wyjaśnienie danej sprawy. W związku z tym komisja może powoływać świadków, którzy mają obowiązek złożenia zeznania. W przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień i dokumentów od np. organów władzy

Polecamy również:

  • Wotum zaufania - definicja - WOS

    Wotum zaufania jest uchwałą parlamentu wyrażającą poparcie Sejmu dla polityki danego rządu, zaufanie i aprobatę wobec jego działań. Wotum zaufania jest metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych jako wyraz kontroli politycznej i odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Więcej »

  • Wotum nieufności - definicja - WOS

    Wotum nieufności jest pewną metodą stosowaną w systemach parlamentarno-gabinetowych, będącą praktyczną realizacją politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamentem. Wotum nieufności polega na tym, że posłowie mogą podjąć uchwałę, która wyraża brak zaufania wobec określonego ministra lub całego... Więcej »

  • Absolutorium budżetowe - definicja, znaczenie - WOS

    Pojęciem absolutorium określa się decyzję odpowiedniego organu kolegialnego (istotnym z perspektywy ustrojowej przykładem jest parlament), która ma na celu wyrażenie pozytywnej oceny działalności organu wykonawczego (w przypadku parlamentu chodzi o rząd). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
jest ok ale malo wyczerpujace
eloelo • 2021-09-27 18:06:06
Łatwe
iwg • 2021-09-25 09:34:05
spoko
- • 2021-09-23 17:57:14
Przydatne na sprawdzian;)
Yoka • 2021-09-22 18:14:29
extra dziękuje
lol • 2021-09-21 15:40:54