Zwalczanie handlu ludźmi - w prawie międzynarodowym, organizacje

Handel ludźmi to przestępstwo, które przybiera bardzo wiele form – niezależnie jednak od rodzaju, jest ono zwalczane zarówno poprzez rządy państw, jak i specjalnie powołane w tym celu organizacje.

Przykładami takich organizacji są:

1. Fundacja La Strada – polska organizacja założona w 1996 r., której celem statutowym jest przeciwdziałanie handlu ludźmi, niewolnictwu, pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie prostytucji. Swoje cele Fundacja stara się realizować poprzez działalność prewencyjną (m.in. informacyjną, podnoszenie świadomości społeczeństwa), wspieranie ofiar (wsparcie, reintegracja społeczna i zawodowa), prowadzenie telefonu zaufania itp.

2. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organisation for Migration, IOM) – międzyrządowa organizacja założona w 1951 r., której celem jest prowadzenie uporządkowanej polityki migracyjnej, mając na uwadze szacunek dla praw człowieka. Działalność IOM polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy humanitarnej migrantom, uchodźcom oraz wszystkim innym osobom przemieszczającym się. Główną siedziba IOM mieści się w stolicy Szwajcarii – Genewie.

W kwestii zwalczania handlu ludźmi IOM prowadzi bardzo wiele programów, które umożliwiają

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
TO NIE JEST INTERPRETACJA. MOIM ZDANIEM NAJGORSZA INTERPRETACJA NA ŚWIECIE. MOJA P. OD PO...
ŻAŁOSNE • 2020-10-28 23:03:24
7y6yy
ytyio yguig • 2020-10-28 18:58:23
Tekst jest napisany z błędami. (lata panowania) Hammurabi nie zjednoczył pierwszy Samar...
Historyk • 2020-10-28 17:07:17
To jest 7.
Alice • 2020-10-28 11:43:13
hyggyy
jhfhftu • 2020-10-28 10:30:09