Zwalczanie handlu ludźmi - w prawie międzynarodowym, organizacje

Handel ludźmi to przestępstwo, które przybiera bardzo wiele form – niezależnie jednak od rodzaju, jest ono zwalczane zarówno poprzez rządy państw, jak i specjalnie powołane w tym celu organizacje.

Przykładami takich organizacji są:

1. Fundacja La Strada – polska organizacja założona w 1996 r., której celem statutowym jest przeciwdziałanie handlu ludźmi, niewolnictwu, pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie prostytucji. Swoje cele Fundacja stara się realizować poprzez działalność prewencyjną (m.in. informacyjną, podnoszenie świadomości społeczeństwa), wspieranie ofiar (wsparcie, reintegracja społeczna i zawodowa), prowadzenie telefonu zaufania itp.

2. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organisation for Migration, IOM) – międzyrządowa organizacja założona w 1951 r., której celem jest prowadzenie uporządkowanej polityki migracyjnej, mając na uwadze szacunek dla praw człowieka. Działalność IOM polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy humanitarnej migrantom, uchodźcom oraz wszystkim innym osobom przemieszczającym się. Główną siedziba IOM mieści się w stolicy Szwajcarii – Genewie.

W kwestii zwalczania handlu ludźmi IOM prowadzi bardzo wiele programów, które umożliwiają

Polecamy również:

 • Handel kobietami - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Zjawisko handlu ludźmi w największej mierze dotyka kobiet. Proceder handlu kobietami rozpowszechniony jest od setek lat na całym świecie, mając najczęściej na celu świadczenie przez uprowadzone usług seksualnych lub też bycie tanią siłą roboczą. Współcześnie statystyki wskazują, że dziennie ok. 2000 kobiet... Więcej »

 • Handel dziećmi na świecie - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Jako handel dziećmi rozumiemy: jakiekolwiek działanie lub transakcję, w drodze której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób innej osobie lub grupie osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną rekompensatą(za: Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach... Więcej »

 • Handel organami ludzkimi - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Handel narządami jest stosunkowo młodym procederem, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na zdrowe narządy ludzkie. Handel organami odnotowuje się najczęściej w krajach wysoko uprzemysłowionych. Charakterystycznym dla handlu organami jest ich pozyskiwanie od mieszkańców krajów nisko rozwiniętych. Więcej »

 • Handel ludźmi - statystyki

  Handel ludźmi definiowany jest jako przestępstwo polegające na werbowaniu, transporcie, dostarczaniu, przekazywaniu, przechowywaniu lub przyjmowaniu osoby w celu uzyskania korzyści majątkowych. Osoby będące jego ofiarami najczęściej wykorzystywane są w prostytucji, produkcji materiałów pornograficznych,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09