Handel organami ludzkimi - statystyki, charakterystyka zjawiska

Handel narządami jest stosunkowo młodym procederem, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na zdrowe narządy ludzkie. Handel organami odnotowuje się najczęściej w krajach wysoko uprzemysłowionych. Charakterystycznym dla handlu organami jest ich pozyskiwanie od mieszkańców krajów nisko rozwiniętych.

Polskie prawo mówi:
Kto rozpowszechnia ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki, tkanki lub narządu w celu ich przeszczepienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do roku. (art. 43 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów). Ta sama ustawa mówi również o odpowiedzialności karnej dla osób trudniących się tym procederem lub pośredniczących w nim, w postaci pozbawienia wolności.

Polskie prawo dopuszcza transplantację narządów od żywego dawcy na rzecz krewnego, a pobieranie narządów na rzecz osoby obcej wymaga zgody odpowiedniego urzędu.

Jednym z czynników napędzającym rozwój rynku nielegalnego handlu organami jest wszechobecny kryzys, który od kilku lat widoczny jest na całym świecie. Zła sytuacja finansowa, marazm, bezrobocie coraz częściej są przyczynami decyzji o sprzedaży narządów. Rozwój handlu narządami umożliwia również szeroki dostęp do Internetu - na forach mnożą się ogłoszenia o gotowości sprzedaży narządów (nerki, płaty wątroby, płuca). Wyspecjalizowane grupy przestępcze namawiają także mieszkańców krajów uboższych (w Europie głównie post-komunistycznych) to odsprzedania swoich narządów, oferując wysokie ceny. Wg raportów policji grupy takie wyszukują także zdesperowanych pacjentów oczekujących na przeszczep, dysponujących dużą gotówką. Instytucje zajmujące się monitoringiem i wykrywaniem przestępstw tego typu podają, że rocznie na czarnym rynku odsprzedawanych jest od ok. 15 do 20 tysięcy samych nerek.

Warto wiedzieć, iż transplantacje przeprowadzane zgodnie z prawem stanowią obecnie jedynie 10% zapotrzebowania na tego rodzaju zabiegi.

Polecamy również:

 • Handel kobietami - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Zjawisko handlu ludźmi w największej mierze dotyka kobiet. Proceder handlu kobietami rozpowszechniony jest od setek lat na całym świecie, mając najczęściej na celu świadczenie przez uprowadzone usług seksualnych lub też bycie tanią siłą roboczą. Współcześnie statystyki wskazują, że dziennie ok. 2000 kobiet... Więcej »

 • Handel dziećmi na świecie - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Jako handel dziećmi rozumiemy: jakiekolwiek działanie lub transakcję, w drodze której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób innej osobie lub grupie osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną rekompensatą(za: Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach... Więcej »

 • Handel ludźmi - statystyki

  Handel ludźmi definiowany jest jako przestępstwo polegające na werbowaniu, transporcie, dostarczaniu, przekazywaniu, przechowywaniu lub przyjmowaniu osoby w celu uzyskania korzyści majątkowych. Osoby będące jego ofiarami najczęściej wykorzystywane są w prostytucji, produkcji materiałów pornograficznych,... Więcej »

 • Zwalczanie handlu ludźmi - w prawie międzynarodowym, organizacje

  Handel ludźmi to przestępstwo, które przybiera bardzo wiele form – niezależnie jednak od rodzaju, jest ono zwalczane zarówno poprzez rządy państw, jak i specjalnie powołane w tym celu organizacje. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42