Główne składniki krwi

Wymień i krótko opisz główne składniki krwi.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
25.04.2020 08:01

Główne składniki krwi:
- erytrocyty, inaczej krwinki czerwone, są najliczniejsze spośród wszystkich elementów morfotycznych krwi, mają dużą powierzchnię wiązania tlenu oraz zawierają cząsteczki hemoglobiny, czyli białek zdolny do przyłączania dwutlenku węgla i tlenu, u ssaków dojrzałe erytrocyty nie posiadają jądra komórkowego
- leukocyty, inaczej krwinki białe, stanowią zróżnicowaną grupę pod względem budowy i funkcji, są natomiast bezbarwne i posiadają jądro komórkowe
- trombocyty, inaczej płytki krwi, to małe, bezjądrzaste fragmenty komórek, biorą udział w procesie krzepnięcia krwi
- osocze to płynny składnik krwi, stanowiący ponad połowę jej objętości, zawieszone są w nim elementy morfotyczne czyli erytrocyty, leukocyty i trombocyty

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza