Zapisz reakcje elektrodowe zachodzące podczas procesu elektrorafinacji

Zjawisko elektrolizy wykorzystuje się w procesie elektrorafinacji, czyli oczyszczania metali, które ulegają roztworzeniu w roztworze, a następnie wydzieleniu na drugiej elektrodzie w czystej postaci. W celu elektrorafinacji miedzianej blachy zanieczyszczonej w 6,5% niklem przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu siarczanu(VI) miedzi z użyciem elektrod: czystej miedzianej i zanieczyszczonej miedzianej. Zapisz reakcje elektrodowe zachodzące podczas tego procesu na obu elektrodach oraz wskaż, z jakim biegunem połączona jest elektroda, której masa wzrasta w czasie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 20:44

Równania anodowe:

Cu → Cu2+ + 2e

Ni → Ni2+ + 2e

Równanie katodowe:

Cu2+ + 2e → Cu

 

Odpowiedź: Elektroda jest połączona z ujemnym biegunem źródła prądu stałego.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza