Handel dziećmi na świecie - statystyki, charakterystyka zjawiska

Jako handel dziećmi rozumiemy:
jakiekolwiek działanie lub transakcję, w drodze której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób innej osobie lub grupie osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną rekompensatą
(za: Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie Handlu Dziećmi, Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii).

Obok handlu narkotykami oraz handlu kobietami, handel dziećmi jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Ofiary handlu dziećmi wykorzystywane są m.in. do: świadczenia usług seksualnych, żebractwa, pracy przymusowej, popełniania drobnych przestępstw, handlu organami oraz nielegalnych adopcji.

Dzieci uznawane są za atrakcyjny “towar” z kilku powodów:
- łatwość werbowania - wielokrotnie sami rodzice lub opiekunowie zezwalają na wyjazd dziecka z osobami trzecimi za granicę,
- łatwość w przewiezieniu przez granicę - dzieci nie są poddawanej szczegółowej kontroli podczas kontroli celnej, szczególnie podróżując w towarzystwie osób dorosłych. osoby małoletnie często przewożone są jako spokrewnione z osobami dorosłymi, z którymi podróżują,
- łatwość w kontroli oraz możliwość manipulacji - ze względu na młody wiek osób uprowadzonych nie są one w stanie realnie ocenić sytuacji w której się znalazły i podjąć odpowiednie kroki bezpieczeństwa.

Dziećmi najbardziej narażonymi na proceder handlu są:
- dzieci pochodzące z krajów nie będących członkami UE,
- dzieci niepełnosprawne,
- dzieci podróżujące bez opieki biologicznych rodziców lub opiekunów prawnych,
- młode dziewczęta w wieku nastoletnim, podejmująca pracę w charakterze modelki/hostessy/kelnerki.

Stosunkowo młodą gałęzią handlu dziećmi jest sprzedaż noworodków. brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych oraz utrudnione procedury adopcyjne są doskonałym gruntem do rozwoju tego procederu.

Polecamy również:

 • Handel kobietami - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Zjawisko handlu ludźmi w największej mierze dotyka kobiet. Proceder handlu kobietami rozpowszechniony jest od setek lat na całym świecie, mając najczęściej na celu świadczenie przez uprowadzone usług seksualnych lub też bycie tanią siłą roboczą. Współcześnie statystyki wskazują, że dziennie ok. 2000 kobiet... Więcej »

 • Handel organami ludzkimi - statystyki, charakterystyka zjawiska

  Handel narządami jest stosunkowo młodym procederem, wynikającym z rosnącego zapotrzebowania na zdrowe narządy ludzkie. Handel organami odnotowuje się najczęściej w krajach wysoko uprzemysłowionych. Charakterystycznym dla handlu organami jest ich pozyskiwanie od mieszkańców krajów nisko rozwiniętych. Więcej »

 • Handel ludźmi - statystyki

  Handel ludźmi definiowany jest jako przestępstwo polegające na werbowaniu, transporcie, dostarczaniu, przekazywaniu, przechowywaniu lub przyjmowaniu osoby w celu uzyskania korzyści majątkowych. Osoby będące jego ofiarami najczęściej wykorzystywane są w prostytucji, produkcji materiałów pornograficznych,... Więcej »

 • Zwalczanie handlu ludźmi - w prawie międzynarodowym, organizacje

  Handel ludźmi to przestępstwo, które przybiera bardzo wiele form – niezależnie jednak od rodzaju, jest ono zwalczane zarówno poprzez rządy państw, jak i specjalnie powołane w tym celu organizacje. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43