Traktat z Lizbony - powstanie "nowej Unii"

Traktat lizboński jest to umowa międzynarodowa zwana w swej wersji roboczej „traktatem reformującym” Unię Europejską. Został on podpisany 13 grudnia 2007 roku w portugalskiej Lizbonie. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.

Traktat miał pomóc Unii Europejskiej w sprostaniu wyzwaniom, jaki stawiał przed nią i jej narodami, XXI wiek. Położono w nim nacisk na reformę i modernizację struktur unijnych. Podkreślono, że UE musi sprostać oczekiwaniom społecznym i być bardziej demokratyczna, otwarta, przejrzysta oraz skuteczna w działaniu zwłaszcza w obszarze postępującej globalizacji, zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa.

Najważniejsze postanowienia traktatu:

 • zmniejszenie komisarzy europejskich do 18

 • zwiększenie liczby eurodeputowanych dla Włoch

 • wprowadzenie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej

 • niewygasalność „kompromisu z Janiny”

 • dążenie do „solidarności energetycznej”

 • Karta praw podstawowych

 • wprowadzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

 • przyznanie Polsce dodatkowego europosła

 • pośrednia inicjatywa ustawodawcza obywateli wymagać będzie zebrania 1 miliona głosów w danej sprawie

 • od 2009 roku parlament Europejski będzie miał maksymalnie 750 europosłów

 • decyzje unijne od 2014 roku będą podejmowane za pomocą „podwójnej większości”

 • wzmocniono rolę Parlamentu Europejskiego, który wyposażono w noce kompetencje w dziedzinie prawodawstwa unijnego, budżetu i umów międzynarodowych

 • wzmocniono rolę parlamentów krajowych państw członkowskich, które w większym zakresie mogły brać udział w pracach UE

 • zreformował instytucje sądownicze unii, powołał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Europejski Bank Centralny otrzymał status instytucji unijnej

 • określono procedurę wyjścia kraju członkowskiego z UE

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39
super
• 2022-11-24 18:51:50
super, ale czemu nie ma przykładów, żeby można było zobaczyć w praktyce jak to wygl...
• 2022-11-24 09:46:41
a jak napisać dyskusje na temat opowiadania "kwiat kalafiora"?
• 2022-11-21 19:40:07