Instytucje Unii Europejskiej - WOS

W związku z tym, że Unia Europejska stanowi organizację ponadnarodową realizującą kompetencje integracji sfery gospodarczej i społecznej poszczególnych krajów członkowskich (aż 28), dla sprawności działania musiała utworzyć szereg instytucji, które zapewnią sprawną realizację unijnych kompetencji.

Instytucje Unii Europejskiej można podzielić ze względu na główne zadania:

1. Ustalanie programu prac i ogólnego kierunku polityki UE – Rada Europejska z jej przewodniczącym,

2. Ustanawianie prawa – tą sferą zajmuje się Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska. Każda z tych instytucji reprezentuje inne interesy, ponieważ PE przede wszystkim mówi głosem obywateli krajów członkowskich (bezpośrednie wybory), Rada UE – głosem rządów państw członkowskich, natomiast Komisja w założeniu reprezentuje interesy UE jako całości. Najczęściej z inicjatywą nowego prawa wychodzi Komisja Europejska.

3. Inne instytucje – do tej grupy zaliczyć można Trybunał Obrachunkowy, który zajmuje się kontrolą finansowania działalności UE oraz Trybunał Sprawiedliwości, który zajmuje się kontrolą stosowania prawa europejskiego.

Oprócz powyższych instytucji, można wymienić m.in. Europejski Bank Centralny, Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Polecamy również:

 • Rada Europejska - siedziba, najważniejsze informacje

  Rada Europejska jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej, ponieważ zgodnie z artykułem 15 Traktatu o UE: nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Więcej »

 • Rada Unii Europejskiej - informacje, historia

  Rada Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych organów decyzyjnych w UE – oprócz podejmowania decyzji, Rada UE pełni również funkcje prawodawczą i budżetową, a także określa politykę i koordynuje funkcjonowanie UE zgodnie Traktatami (art. 16 pkt. 1 ToUE). Więcej »

 • Parlament Europejski - siedziba, najważniejsze informacje

  Parlament wraz z Radą Unii Europejskiej jest unijną instytucją odpowiedzialną za stanowienie prawa, a także kwestie budżetowe. Sam Parlament UE pełni jednak także funkcje kontroli politycznej praz funkcję konsultacyjną (artykuł 14 ToUE). Więcej »

 • Komisja Europejska - siedziba, informacje

  Traktat o UE wspomina o Komisji Europejskiej w Artykule 17. Zgodnie z nim, podstawowym działaniem Komisji jest wspieranie ogólnego interesu Unii – w związku z tym członkowie Komisji nie mogą korzystać z instrukcji żadnego rządu, instytucji, jednostki organizacyjnej czy organu.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09