Rada Unii Europejskiej - informacje, historia

Rada Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych organów decyzyjnych w UE – oprócz podejmowania decyzji, Rada UE pełni również funkcje prawodawczą i budżetową, a także określa politykę i koordynuje funkcjonowanie UE zgodnie Traktatami (art. 16 pkt. 1 ToUE).

Rada UE bywa także nazywana Radą Ministrów, co wynika z jej specyficznego składu.

Spotkania Rady UE najczęściej odbywają się w Brukseli, choć czasami dochodzi do nich także na terenie Luksemburga.

Rada podejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów, które przydzielone są dla poszczególnych krajów członkowskich zależnie od liczny mieszkańców. Warto podkreślić jednak, iż wspomniana metoda przydziału głosów jest nieco zmodyfikowana na rzecz krajów o nieco mniejszym zaludnieniu. Przykładowo, Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg i Słowenia posiadają 4 głosy, Hiszpania i Polska 27, a największe kraje UE – Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania – po 29 głosów. Łącznie wszystkie kraje członkowskie mają 352 głosy. Wspomniana większość kwalifikowana zostaje osiągnięta, gdy większość z 28 państw zagłosuje za daną sprawą lub też oddano 260 głosów.

Od roku 2014 dojdzie do zmian w głosowaniu w Radzie UE – zostanie wprowadzony tzw. system podwójnej większości – za danym wnioskiem musi zagłosować wówczas większość państw UE oraz większość łącznej liczby ludności krajów Unii (przynajmniej 65% ludności UE). W przypadku szczególne istotnych i wrażliwych spraw decyzje w Radzie mogą być podejmowane na zasadzie jednomyślności przedstawicieli krajów członkowskich.

Polecamy również:

 • Rada Unii Europejskiej - skład, kadencja

  W skład Rady (mówi o tym art. 16 pkt. 2 ToUE) wchodzą przedstawiciele w stopniu ministra z każdego kraju członkowskiego UE, upoważnieni przez rząd własnego kraju do zaciągania zobowiązań oraz wykonywania prawa głosu. W skład danego posiedzenia Rady wchodzi jeden przedstawiciel danego kraju. Więcej »

 • Rada Unii Europejskiej - zadania

  Do zadań UE należy m.in. uchwalanie nowych aktów prawnych Unii, co następuje poprzez wspólne podjęcie decyzji z Parlamentem Europejskim dot. aktów przedstawionych przez Komisję. Każde posiedzenie Rady UE składa się z części, w której Rada obraduje nad aktami prawnymi oraz części,... Więcej »

 • Rada Unii Europejskiej - kompetencje

  Do kompetencji Rady UE należy kilka rodzajów działań: legislacyjne, decyzyjne, nominacyjne, a także koordynujące i inne. Więcej »

 • Przewodniczący Rady Unii Europejskiej

  Ze względu na specyficzne funkcje i skład przewodniczącym Rady Unii Europejskiej jest zawsze minister państwa członkowskiego, które w danym półroczu sprawuje w UE prezydencję. Więcej »

 • Komitet Stałych Przedstawicieli - informacje - WOS

  Komitet Stałych Przedstawicieli (lub skrótowo COREPER) – Komitet składający się ze stałych przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich w randze ambasadora. Warto podkreślić, że pracom COREPERA w danym półroczu przewodzi przedstawiciel kraju sprawującego prezydencję w Unii. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23