Większość kwalifikowana - definicja - WOS

Kwalifikowana większość głosów polega na tym, iż dla ważności danego aktu prawnego powinna się opowiedzieć określona grupa osób, przekraczająca połowę. Najczęściej konieczna liczba głosujących za daną sprawą jest określona za pomocą ułamka (np. 2/3) lub procenta (60%).

Większość kwalifikowaną ze względu na konieczność zdobycia znacznej liczby głosów za daną sprawą (aktem prawnym itp.) stosuje się w kontekście aktów prawnych o szczególnym znaczeniu. Zgodnie z Konstytucją RP sytuacjami, w których stosuje się większość kwalifikowaną są m.in.
- skrócenie kadencji Sejmu wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów,
- uchwalenie ustawy, która została przekazana do Sejmu przez Prezydenta RP do ponownego rozpatrzenia wymaga większości kwalifikowanej 3/5 głosów.
- uchwalenie ustawy o zmianie Konstytucji wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów.

Powyższe przykłady dotyczyły Sejmu, większość kwalifikowana jest jednak stosowana także w Senacie oraz Zgromadzeniu Narodowym. Przykładowo, Zgromadzenie Narodowe większością kwalifikowaną 3/5 głosów może podjąć decyzję o uznaniu Prezydenta RP trwale niezdolnego do sprawowania swojej funkcji (art. 131 Konstytucji RP).

Polecamy również:

  • Większość zwykła w sejmie - WOS

    O zwykłej większości głosów mówimy w przypadku, gdy za daną sprawą opowie się więcej osób biorących udział w głosowaniu niż tych, które opowiedzą się (zagłosują) przeciw. System zwykłej większości głosów jest stosowany co do zasady w Sejmie RP, o czym mówi artykuł 120... Więcej »

  • Większość bezwzględna - definicja, przykłady - WOS

    Większość bezwzględna głosów polega na tym, iż w trakcie głosowania liczba głosów uzyskanych za daną sprawą (np. aktem prawnym) jest większa niż suma głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Krótko mówiąc, liczba głosów za daną sprawą musi wynosić ponad połowę wszystkich... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
dsasadsda
• 2022-05-16 16:49:01
...
• 2022-05-16 16:13:57
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
A do zoo zł do do xxxl
• 2022-05-16 15:49:19
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11