Rada Europejska - siedziba, najważniejsze informacje

Rada Europejska jest jednym z najważniejszych organów Unii Europejskiej, ponieważ zgodnie z artykułem 15 Traktatu o UE: nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Powstała ona w 1974 r. jako zinstytucjonalizowanie spotkań na najwyższym szczeblu.

Rada Europejska - najważniejsze informacje

W skład RE wchodzą: szefowie poszczególnych państw członkowskich (prezydenci lub premierzy), a także przewodniczący Komisji Europejskiej oraz wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Na czele RE stoi przewodniczący Rady wybierany przez jej członków kwalifikowaną większością głosów. Kadencja przewodniczącego trwa 2,5 roku (możliwe jest jednorazowe odnowienie mandatu na kolejne 2,5 roku).

Obrady RE odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu półrocza, na wniosek przewodniczącego Rady. Ponadto, mogą odbywać się nadzwyczajne posiedzenia Rady – jeśli tylko wymaga tego bieżąca sytuacja. Miejscem obrad jest albo państwo członkowskie sprawujące aktualnie prezydencję UE, albo Bruksela.
Podczas obrad uczestnicy mogą zadecydować o towarzyszeniu im odpowiednich ministrów.

Warto zaznaczyć, że do kompetencji RE nie należy stanowienie prawa. Decyzje podejmowane są przez RE na zasadzie konsensusu (chyba, że zapisy traktatowe stanowią inaczej).

Należy zapamiętać, że Rada Europejska jest zupełnie innym organem niż Rada Unii Europejskiej oraz Rada Europy.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43