Unia Europejska - historia

Idee integracji europejskiej sięgają dalekiej przeszłości – niektórzy za ich początek uważają idee zjednoczeniowe zaproponowane przez cesarza niemieckiego Ottona III w X wieku, inni natomiast sięgają jeszcze wcześniej – aż do starożytności. Bardziej współczesne impulsy zjednoczeniowe powstały jednak po II wojnie światowej – zjednoczenie uznawano bowiem wówczas za sposób pokonania wojennych podziałów i środek na odbudowę silniejszej Europy. Integracja europejska miała być również sposobem na niedopuszczenie do kolejnego konfliktu zbrojnego.

Mówiąc o historii Unii Europejskiej koniecznie trzeba przytoczyć nazwiska tzw. ojców Europy – polityków z połowy XX wieku, którzy uwierzyli w możliwość integracji Europy i podjęli wysiłki, w celu urzeczywistnieniu idei zjednoczeniowej. Byli to m.in. Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet.

UE - historia

Historię integracji europejskiej aż do utworzenia Unii Europejskiej można przedstawić za pośrednictwem pewnych „kamieni milowych” - ważnych momentów, które wpłynęły na obecny kształt Europy:

- 9 maja 1950 r. - prezentacja tzw. Deklaracji Roberta Schumana – planu zacieśnienia współpracy w Europie. Dzisiaj data obchodzona jest jako święto UE;
- 18 kwietnia 1951 – podpisanie traktatu paryskiego o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przez 6 państw: Belgię, Holandię, Luksemburg, Francję, Niemcy oraz Włochy;
- 25 marca 1957 r. - podpisanie tzw. traktatów rzymskich, które doprowadziły do powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1958 r.;
- 8 kwietna 1965 r. przyjęcie traktatu o fuzji (wszedł w życie 1 lipca 1967 r.);
- 1 stycznia 1973 r. - do Wspólnoty przystępują: Dania, Irlandia, Wielka Brytania;
- czerwiec 1979 – pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego;
- 1 stycznia 1981 – przyjęcie nowego członka – Grecji;
- 1 stycznia 1985 – przyjęcie nowych członków – Hiszpanii i Portugalii;
- Przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego (1986 r.);
- Przyjęcie traktatu o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht) – obowiązywanie od 1 listopada 1993 – formalne powstanie Unii Europejskiej;
- 1 stycznia 1995 – przyjęcie nowych członków: Austrii, Szwecji, Finlandii;
- 1 czerwca 1998 – powstanie Europejskiego Banku Centralnego;
- styczeń 1999 r. - wprowadzenie wspólnej waluty euro w transakcjach finansowych i handlu;
- Przyjęcie traktatu z Amsterdamu (obowiązywanie od 1 maja 1999 r.);
- 1 stycznia 2002 r. wprowadzenie waluty euro do zwykłego obiegu w krajach UE;
- Przyjęcie traktatu z Nicei (obowiązywanie od 1 lutego 2003 r.);
- 1 maja 2004 r. - przyjęcie 10 nowych członków (największe rozszerzenie): Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier;
- październik 2004 r. - podpisanie traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy (nieratyfikowana);
- 25 kwietnia 2005 r. - przyjęcie nowych członków: Bułgarii i Rumunii;
- Przyjęcie traktatu z Lizbony (obowiązywanie od 1 grudnia 2009 r.);
- 1 lipca 2013 r. - przyjęcie nowego członka – Chorwacji;

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 5 =
ADMIN
2016-02-05 09:33:03
@Drył - rzeczywiście, autor był chyba rozkojarzony ;) Dziękujemy za zwrócenie uwagi.
Drył
2016-01-18 16:50:50
Ojcem Europy był polityk Jean Monnet, a nie malarz Claude Monet
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53