Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego

Opisz mechanizm powstawania efektu cieplarnianego oraz wymień główne gazy cieplarniane.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
23.05.2020 19:33

Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego
Przez przepuszczanie do atmosfery ziemskiej część promieniowania słonecznego oraz pochłanianie ich przez powierzchnię Ziemi, dochodzi do jej ogrzania. W wyniku tego Ziemia oddaje te pochłonięte promieniowanie w postaci ciepła, czyli promieniowania podczerwonego, którego znaczna część jest z kolei pochłaniana przez cząsteczki wody, dwutlenku węgla oraz inne gazy zawarte w atmosferze, a także przez kropelki wody budujące chmury. Energia cieplna znajdująca się teraz w atmosferze przekazywana jest przez nią głównie z powrotem do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania zwrotnego, które ponownie ją ogrzewa, co jest podstawą powstawania efektu cieplarnianego.


Główne gazy cieplarniane:
- dwutlenek węgla
- metan
- tlenki azotu
- freony
- ozon
- para wodna

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza