NATO - Organizacja Paktu Północnego Atlantyku

NATO (ang. North Atlantic Treaty Organization), czyli Organizacja Paktu Północnego Atlantyku jest organizacją międzynarodową powstałą w wyniku idei współdziałania w zakresie polityczno-wojskowym, jaka zrodziła się po doświadczeniach II wojny światowej. Bezpośrednim impulsem do powstania NATO była jednak bieżąca sytuacja międzynarodowa – narastająca od 1947 r. zimna wojna.

Pierwszym krokiem do utworzenia NATO było podpisanie paktu brukselskiego (17 marca 1947 r.) przez Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg. Celem paktu brukselskiego było przede wszystkim zapewnienie wzajemnej ochrony przez groźbą ewentualnego ataku ze strony Niemiec.

Po upływie roku i zmiany nastrojów w Europie (związanych m.in. z podziałem Niemiec i blokadą Berlina od czerwca 1947 r. ) doszło jednak do zmiany punktu ciężkości celów współpracy międzynarodowej w kierunku zachowania zbiorowego bezpieczeństwa, ochrony pokoju – przede wszystkim w kontekście wspomnianej zimnej wojny. W związku z tym w dniu 4 kwietnia 1949 r. doszło do podpisania traktatu waszyngtońskiego (inaczej traktatu północnoatlantyckiego), który zapoczątkował funkcjonowanie NATO (traktat wszedł w życie 24 sierpnia 1949 r.).

Siedziba NATO znajduje się w Brukseli.

Polecamy również:

 • Powstanie NATO - państwa założycielskie

  W dniu 4 kwietnia 1949 r. dwanaście państw (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Kanada, Stany Zjednoczone, Dania, Norwegia, Islandia, Portugalia oraz Włochy) podpisało traktat waszyngtoński (inaczej – traktat północnoatlantycki), rozpoczynający funkcjonowanie NATO. Traktat... Więcej »

 • Zadania i cele NATO

  Cele Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego można podzielić na dwie grupy: cele wojskowe i cele niewojskowe. Pierwsze z nich są oczywiście ważniejsze i wynikają z wojskowego charakteru samej organizacji. Są to: wspólne działanie państw członkowskich ma służyć zachowaniu bezpieczeństwa i pokoju, a... Więcej »

 • Struktura NATO - najważniejsze organy NATO - uprawnienia, zadania

  Struktura organizacyjna NATO jest bardzo złożona, można jednak wyróżnić organy o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania Sojuszu. Jest to przede wszystkim Rada Północnoatlantycka, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich (są to ministrowie obrony, spraw... Więcej »

 • Państwa członkowskie NATO - warunki członkostwa, uprawnienia

  Warunki członkostwa w NATO opisuje artykuł 10 traktatu waszyngtońskiego, zgodnie z którym, członkiem Paktu może być każde państwo europejskie, które jest w stanie realizować zapisy traktatu i  (...) wnosić wkład do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Państwo takie jest... Więcej »

 • Rola i znaczenie NATO we współczesnym świecie - WOS

  Początkowo podstawowym celem NATO było zapewnianie bezpieczeństwa krajów członkowskich przed zagrożeniem ze strony ZSRR – po 1991 r. sytuacja geopolityczna uległa jednak bardzo radykalnej zmianie (m.in. likwidacji uległ opozycyjny Układ Warszawski), co spowodowało konieczność ewolucji samego Paktu. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 2 =
Jacob
2018-08-25 12:46:34
Pakt brukselski to 17 marca ALE 1948 rok ;)
gość1
2018-04-19 13:18:31
Błąd merytoryczny: traktat brukselski podpisano w 1948
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24