Rola i znaczenie NATO we współczesnym świecie - WOS

Początkowo podstawowym celem NATO było zapewnianie bezpieczeństwa krajów członkowskich przed zagrożeniem ze strony ZSRR – po 1991 r. sytuacja geopolityczna uległa jednak bardzo radykalnej zmianie (m.in. likwidacji uległ opozycyjny Układ Warszawski), co spowodowało konieczność ewolucji samego Paktu.

Obecnie rola NATO w dużej mierze ogranicza się do ochrony porządku i stabilizacji, m.in. poprzez niedopuszczanie do eskalacji lokalnych konfliktów, a także do reagowania w przypadku zagrożeń terrorystycznej. W NATO specjaliści dopatrują się również gwaranta pokoju na terenie Europy – przykładem może być rola NATO jako gwaranta Układu z Dayton w Bośni i Hercegowinie.

W obliczu zmian przed NATO stały (i stoją nadal) liczne wyzwania dotyczące dostosowania sił zbrojnych do realizacji nowych misji, utworzenia grup szybkiego reagowania, wzrostu współpracy z partnerami. Żywą dyskusję dotyczącą funkcjonowania NATO powoduje również kwestia jego niezależności/zależności od ONZ i decyzji Rady Bezpieczeństwa.

Przykładami współczesnych akcji NATO są:

- misje pokojowe na Bałkanach,
- naloty w trakcie wojny w byłej Jugosławii w latach 90.,
- udział w tzw. „Arabskiej Wiośnie” na terenie Libii (zaangażowanie NATO wzbudziło liczne kontrowersje) i inne.

Polecamy również:

 • Powstanie NATO - państwa założycielskie

  W dniu 4 kwietnia 1949 r. dwanaście państw (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Kanada, Stany Zjednoczone, Dania, Norwegia, Islandia, Portugalia oraz Włochy) podpisało traktat waszyngtoński (inaczej – traktat północnoatlantycki), rozpoczynający funkcjonowanie NATO. Traktat... Więcej »

 • Zadania i cele NATO

  Cele Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego można podzielić na dwie grupy: cele wojskowe i cele niewojskowe. Pierwsze z nich są oczywiście ważniejsze i wynikają z wojskowego charakteru samej organizacji. Są to: wspólne działanie państw członkowskich ma służyć zachowaniu bezpieczeństwa i pokoju, a... Więcej »

 • Struktura NATO - najważniejsze organy NATO - uprawnienia, zadania

  Struktura organizacyjna NATO jest bardzo złożona, można jednak wyróżnić organy o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania Sojuszu. Jest to przede wszystkim Rada Północnoatlantycka, w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich (są to ministrowie obrony, spraw... Więcej »

 • Państwa członkowskie NATO - warunki członkostwa, uprawnienia

  Warunki członkostwa w NATO opisuje artykuł 10 traktatu waszyngtońskiego, zgodnie z którym, członkiem Paktu może być każde państwo europejskie, które jest w stanie realizować zapisy traktatu i  (...) wnosić wkład do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Państwo takie jest... Więcej »

 • ONZ a NATO - różnice, porównanie

  Najważniejszą różnicą między ONZ a NATO jest zasięg – Organizacja Narodów Zjednoczonych jest bowiem organizacją o charakterze globalnym (uniwersalnym), natomiast NATO obejmuje państwa Północnego Atlantyku – USA, Kanady i rozszerzająco na kraje Europy. W przypadku ONZ można... Więcej »

Komentarze (5)
Wynik działania 1 + 1 =
czarna ninja
2017-05-30 13:31:12
bardzo przydatne informację dzięki
kasia
2017-05-08 14:42:35
.
NINJAkoo321
2017-04-08 06:48:01
niezłe
TwojaStara13PL
2017-02-07 18:28:56
Nie wiem co się dzieje ale jestem w kosmosie.
wiciu
2017-01-15 20:14:51
bardzo przydatne informacje
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19